Skip to main content

Case fra DR – Danmarks Radio

 

Tiltag
Økologisk kaffe og te til samme budget

Verdensmål
1 Afskaf fattigdom
15 Livet på land

Fordele for organisationen
Medarbejdertilfredshed, mindre mængde sprøjtemidler i naturen (bedre biodiversitet) og bedre arbejdsforhold i 3. verdenslande (pga. fairtrade)”.

Case – Hvad gjorde vi
Vi skiftede fra pose-te til løs te i poser. Dette nedbragte splid/svind. Det mindre svind betød at vi kunne vælge en bedre te og at denne kunne være økologisk. Da vi alligevel skulle udskifte kaffemaskiner, valgte vi en model der kunne lave kaffe af hele bønner. Dels fordi det giver en bedre kaffe-oplevelse, men også fordi friskmalede bønner giver mere smag, så der skal bruges færre gram kaffe per servering. Vi vidste fra Renhold at meget kaffe endte som sjatter. Vi lavede et par observationer (2 timer i et par køkkener, mens jeg svarede på mails) disse afslørede, at langt de fleste tømte en sjat kaffe ud i vasken, inden koppen blev stillet til vask. Efter observationer af ca. 10 afrydningsvogne anslog vi, at 10 cl pr kop var et realistisk gennemsnit. med 2000 medarbejdere (på arbejde om dagen) + 500 gæster til hhv. 3,5 kopper og 1 kop om dagen, gav det ca. 75 L kaffe om dagen i sjatter. Vi besluttede at udskifte vores kopper (løbende) og valgte en mindre kop (i volumen). Den mindre kop gjorde, at vi kunne nedjustere vandmængden pr kop. Ud over at mindske spild betød det også, at vi kunne reducere mængden af gram kaffe pr. kop yderligere. I vores tilfælde gik vi fra ca. 11,5 g pr kop til ca. 9 gram pr. kop. Som tommelfingerregel drikker en medarbejder 3,5 kopper kaffe om dagen, og der er 3000 medarbejdere. Vi regner med 240 dage om året hos os, hvilket giver en besparelse på 756 kg.

Vigtige erfaringer
Man kan ikke bare nedsætte vandmængden, det må ikke se ud, som om koppen er halvtom, så trykker folk bare to gange, og i værste fald smider de ½ kop overskydende kaffe i drypbakken. Den mindre mængde kaffe krævede en ny kop, og den skulle ligne en kaffekop. Vi valgte en kop, der var lidt smallere og lidt lavere og gik fra 250 cl til 210 cl. Besparelsen i kaffe finansierede, at vi kunne vælge en bedre økologisk fairtrade kaffe og spare lidt samtidig.

Hvad overraskede
Kaffe er følelser, og det skal man ikke tage for let på! Det er derfor en god ide at inddrage medarbejderrepræsentanter. Det er vores klare opfattelse at fok værdsætter både økologi og fairtrade.

Kontaktperson
Pernille Toft, Ejendomme og service (TOFT@dr.dk), DR Ejendomme & Service.