Skip to main content

Case fra Bygningsstyrelsen

 

Tiltag
Klimaregnskab for råvarer til forplejning

Verdensmål
Leverandøren fremsætter selv målsætninger om verdensmål, som del af ydelsen.

Fordele for organisationen
Omsætte regeringens klimamål til konkret handling, jf. klimalov d. 6 december, ved øget bevidsthed om emission relateret til forplejning, herunder mindre klimapåvirkning og mindre spild af råvare.

Case – Hvad gjorde vi
Leverandøren skal i sit tilbud beregne den garanterede højeste klimapåvirkning i kontraktens løbetid, med udgangspunkt i CONCITOs middelværdi for emissionsfaktorer på råvarer. Leverandøren vurderes på den tilbudte klimapåvirkning over hele perioden. Såfremt den realiserede klimapåvirkning afviger fra klimabaseline, dvs. at den realiserede klimapåvirkning er større end klimabaseline, har ordregiver ret til på Leverandørens regning og omkostning at foretage klimaoptimerende tiltag, svarende til afvigelsen mellem realiseret klimapåvirkning og beregnet klimabaseline.

Vigtige erfaringer
Tiltaget er nyt og der er derfor ikke en i forvejen fastlagt standard, for eksempel mht. klimabaseline og tilgangen til den. Det er vigtigt at være i løbende dialog med markedet og trykprøve tiltag, i det den succesfulde ydelse, afhænger af den fælles forståelse og ambition for grundlag og målsætning, Leverandør og ordregiver imellem. At starte med en plan og målsætning for grønne tiltag, tidligt i udbuddets tilblivelse, så der sikres integration af grøn omstilling i hele materialet. Inddrag viden og meninger udefra og oppefra.

Hvad overraskede
At markedet var så positivt indstillet og at Leverandørerne meget gerne vil levere på den grønne omstilling, men at de har behov for en anledning.

Kontaktperson
Projektleder Morten Lyndrup, (molyn@bygst.dk), Bygningsstyrelsen.