Skip to main content

Case fra DTU

 

Tiltag
80 % genbrug ved reparation af udvendige persienner

Verdensmål
12 Ansvarligt forbrug og produktion – især 12.2 og 12.5

Fordele for organisationen
Tiltaget underbygger DTU’s vision om at være et bæredygtigt eliteuniversitet, som også tager ansvar i den daglige drift. Det konkrete initiativ hjælper til at spare ressourcer i form af nye råvarer og penge.

Case – Hvad gjorde vi
I mange år havde DTU en ekstern leverandør som persienneansvarlig. I marts 2019 insourcede DTU Campus Service, opsætning, nedtagning og reparation af udvendige persienner til egen drift. Inden beslutningen om at insource blev taget, var der møder, om det var en opgave, der kunne løses in house med interne kompetencer, når persiennerne skulle skilles ad, rengøres, repareres og smøres. Ofte er det kun båndet, der bliver skiftet, mens lamellerne i aluminium genbruges. Desuden skulle det overvejes, hvor der var plads på et værksted.

Vigtige erfaringer
Ved at ydelsen blev in house, blev vi bevidste om, hvilke ting der kunne optimeres mht. genbrug af materialer, minimere ressourceforbruget, og hvilke arbejdsprocesser der indgår (f.eks. rengøring). Desuden viste det sig at være en økonomisk fordelagtig løsning. Skiftet fra ekstern leverandør til intern har gjort, at der er blevet kigget ind i egne arbejdsgange. Når en udvendig persienne f.eks. gik i stykker, blev vi bevidste om, at det ikke var nødvendigt at købe nyt, men kunne klares med en reparation. Det betyder, at ca. 80 % af materialerne bliver genbrugt, og man undgår at anskaffe ny aluminium, som både er dyr og en begrænset ressource. En overvejelse var at bruge et andet materiale, men ud fra en livscyklusbetragtning kunne det godt betale sig at supplere op med aluminium, da det har en lang holdbarhed.

Hvad overraskede
Det store potentiale i forbindelse med genbrug har overrasket. Det har spredt ringe i vandet og det tænkes ind i flere processer i dag. Derudover har det skabt øget bevidsthed om, at der er komponenter, vi selv kan producere.

Kontaktperson
Kirsten Ramskov Galamba (kirg@dtu.dk)