Skip to main content

Case fra DTU

 

Tiltag
Planter nye træer, når gamle fældes

Verdensmål
12 Ansvarligt forbrug og produktion

Fordele for organisationen
Initiativet underbygger DTU’s vision om at være et bæredygtigt eliteuniversitet, som selvfølgelig også tager ansvar i den daglige drift. Tiltaget er en fordel, da vi kan bruge nogle af vores lokale ressourcer – i form af frø og tomme arealer – for at opretholde naturens balance og sikre en fortsat grøn campus.

Case – Hvad gjorde vi
I takt med at DTU udvikler campus for at skabe plads til flere ingeniørstuderende, nye forskningsfaciliteter og den kommende letbane, er det nødvendigt at fælde nogle af de eksisterende træer. DTU har et mål om at plante et nyt træ for hvert træ, der fældes. 100 kilo agern fra DTU’s egetræer er blevet sået og skal på sigt forvandle 1 hektar bar jord til et grønt skovområde. De 100 kilo frø, der svarer til ca. 25.000 agern, er indsamlet fra DTU’s egne egetræer i løbet af efteråret, ved at man har lagt store net ud under træerne. Egetræer kan blive omkring 10-12 m høje på 20 år. De egner sig godt til direkte såning, da de har store frø, som sikrer en stor overlevelse. Tiltaget kræver, udover ordentligt frømateriale og plads, et forberedt såbed. Vi havde derfor en landmand ude og gøre et jordareal klar, så frøene fik de bedste betingelser for vækst. Det var en tom fabriksgrund, der samtidig kunne få nyt liv. DTU’s gartnere såede tilsidst frøene.

Vigtige erfaringer
Hvis man har nogle træer og et stykke jord, kræver initiativet hovedsageligt, at man går i gang med at samle frø og sår dem.

Det er i dag standardpraksis for DTU at genplante.

Kontaktperson
Kirsten Ramskov Galamba (kirg@dtu.dk)