Skip to main content

Case fra DTU

 

Tiltag
Øget integration af overskudsenergi til fjernvarme

Verdensmål
7 Bæredygtig energi

Fordele for organisationen
Initiativet underbygger DTU’s vision om at være et bæredygtigt eliteuniversitet, som selvfølgelig også tager ansvar i den daglige drift. DTU bruger overskudsvarme i sine bygninger, der ellers ville have være gået til spilde.

Case – Hvad gjorde vi
I sommeren 2019 blev serverparken på Risø Campus udvidet med 300 kW svarende til 100 % forøgelse. It-servere genererer meget overskudsvarme, og for et par år siden blev der koblet en varmepumpe på vandkølingssystemet, så overskudsvarmen kan udnyttes i bygningerne på Risø Campus. Udvidelsen af serverparken i 2019 har betydet, at overskudsenergien, der integreres til fjernvarmen, er steget med 100%, hvilket svarer til varmeforsyningen af 2-300 husstande om året. Udvidelsen har samtidig medført, at varmepumpen kører mere og dermed udnyttes bedre.

Vigtige erfaringer
Fjernvarmesystemet blev tænkt ind fra start af. Det blev skræddersyet, så det passede til de it-servere, vi har, og de temperaturer, vi har brug for i bygningerne på Risø.

Kontaktperson
Kirsten Ramskov Galamba (kirg@dtu.dk)