Skip to main content

Nyt projekt i DFM: ”Råd til indeklima”

Et nyt projekt, som DFM og Smith Innovation sammen laver for Realdania, skal hjælpe kommunerne med at finde finansiering af indeklimaprojekter i skolerne. Projektet skal identificere de finansieringsmodeller og løftestænger for finansiering, som allerede er i brug, så kommunerne kan inspirere hinanden og forhåbentligt lykkedes med at få råd til endnu bedre indeklima i skolerne.

Vi ved, at det er en god ide

De tekniske løsninger og værktøjer til at regne på de samfundsmæssige gevinster ved investeringer i indeklima findes allerede, og mange kommuner har for længst taget en mere strategisk og helhedsorienteret tilgang til indeklima. Når det gælder finansiering, så mangler de innovative løsninger imidlertid. Mange kommunerne oplever, at det er vanskeligt at prioritere midler til opgaven. Det resulterer i, at de åbenlyse effekter ikke høstes.

Der findes succesfulde eksempler på projekter, hvor udfordringer med indeklima er løst på forskellige måder, men der mangler et overblik over, hvilke forskellige finansieringsmodeller, der findes.

Med et overblik over finansieringsmodellerne kan kommunerne inspirere hinanden til at øge indsatsten for et bedre indeklima i skolerne.

Vi er også nysgerrige efter at vide, hvilke barrierer for finansiering eksempelvis de kommunale ejendomschefer møder. Og hvilke løftestænger ser ud til at virke, når beslutningstagere og politikere skal bevilge ressource til et bedre indeklima?

Vil du med til tre workshops om finansiering af skolernes indeklima?

Projektet løber i hele 2022 og indeholder forskellige del-undersøgelser, som skal sikre, at projektet både inddrager viden fra tidligere undersøgelser, cases, erfaring og viden fra praksis. I DFM vil vi blandt andet stå for tre workshops (maj, august og oktober) med forhåbentligt rigtigt mange af vores kommunale medlemmer. Her vil deltagerne dels høre om allerede gennemførte undersøgelser og cases, og de vil bidrage med deres egne både gode og dårlige erfaringer med at få finansieret indeklimaprojekter.

Formålet med workshops’ne er at få alle de gode eksempler frem i lyset, diskutere barrier og udfordringer, og give deltagerne de bedste forudsætninger for at få sat indeklimaprojekter på dagsordenen.

 

Workshop 1: Best practise: Inspiration og fælles vidensgrundlag

Hvornår: Onsdag den 18. maj 2022 kl. 8.30 – 10.30

Hvor: Online

 

Workshop 2: Ud af boksen: Byg en finansiel supermodel

Hvornår: Tirsdag den 13. september 2022 kl. 9.30 – 12.30

Hvor: Sted tilgår

 

Workshop 3: Virkeligheds-test og færdiggørelse af supermodeller

Hvornår: Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 9.30 – 12.30

Hvor: Sted tilgår

Her kan du læse mere om de tre workshops

Hvem kan deltage? 

Det er gratis at deltage i de tre workshops, og vi garanterer masser god inspiration, netværksmulighed og mulighed for at præge og kvalificere efterfølgende initiativer og undersøgelser. Det eneste vi forlanger er, at du kan deltage i alle tre workshops.

Målgruppen for de tre workshops er ejendoms/-tekniske chefer og deres chefkollegaer fra skole-/ungeområdet.

Meld dig til med det samme – der er begrænsede pladser

Har du lyst til at deltage i projektet, høre mere eller har spørgsmål/kommentarer, Vi har desværre begrænsede antal pladser i forløbet, så tøv ikke med at melde dig til. Kontakt viden- og udviklingschef i DFM, Helle Lohmann Rasmussen, hlr@dfm-net.dk for tilmelding, spørgsmål eller kommentarer.

Projekter er finansieret af Realdania og er en del af kampagnen Skolernes Indeklima.

Der er allerede indsamlet masser inspiration, viden og konkrete råd, som er samlet her: https://realdania.dk/projekter/skolernes-indeklima

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Smith Innovation og DFM, og vi glæder vi os rigtigt meget til samarbejdet, som allerede er kommet forrygende fra start. Se mere om Smith Innovation her: https://smithinnovation.dk

Læs mere

1 Realdania (2021), Skolernes indeklima. https://realdania.dk/projekter/skolernes-indeklima

2 DTU, Concito, mfl. (2020) Sådan skaber vi et bedre indeklima i skolerne. https://www.frinet.dk/media/3263/indeklima-lang-version.pdf