Skip to main content

Kompetence-Torsdag artikel om Sunde bygninger og arbejdspladser

Sunde bygninger og arbejdspladser er vigtige forudsætninger at skabe et godt arbejdsmiljø og tilfredse medarbejdere. Men hvordan kan man designe og understøtte sunde arbejdspladser, og hvad betydning har det for virksomhedens produktivitet? Og kan investeringer i sunde bygninger og arbejdspladser betale sig?

Til dagens møde vil der blive taget udgangspunkt i Per Anker Jensens artikel omkring sunde bygninger og arbejdspladser. Til hver Kompetence-Torsdag vil du som deltager få tilsendt en artikel omkring dagens emne, som mødet vil tage udgangspunkt i.

Vi har allerede offentliggjort artiklen, som du har mulighed for at læse her.

“I de senere år har sunde bygninger og arbejdspladser opnået øget opmærksomhed. I forhold til FM rejser det spørgsmålet, om hensigtsmæssige bygninger kan bidrage til menneskers sundhed og trivsel og i givet fald hvordan og i hvilket omfang? Desuden, hvad kræver det at skabe sunde arbejdspladser og arbejdsomgivelser samt forebygge og begrænse arbejdsrelateret træthed, stress, udbrændthed og andre helbredsproblemer? I den nye udgave af FM-håndbogen behandles emnet i afsnit 9.4. Denne artikel belyser det ved at give en oversigt over den viden vi har om dette fra forskning i FM og relaterede discipliner med særlig fokus på design og effekter af sunde arbejdspladser.”, Per Anker Jensen.

Artiklen behandler bl.a. baggrunden for sunde bygninger og arbejdspladser, den nyere udvikling, forskning i bygninger og kontormiljøer samt hvilken betydning Covid-19 har for vores bygninger og arbejdspladser generelt.

Se hvilke emner Kompetence-Torsdag berører her.