Skip to main content
DFM styrker fokus på bæredygtighedsinitiativer

Ved den nyligt afholdte generalforsamling i DFM, den 23. april 2024, blev der lagt vægt på foreningens fortsatte fokus på netværksopbygning og udvikling af DFM som videnscenter inden for bæredygtigt FM. Flemming Wulff Hansen, for-person for foreningen, præsenterede i sin beretning en flot og positiv udvikling af både omsætning, aktiviteter og medlemstal i foreningen samt strategiske tilpasninger og præciseringer, der cementerer DFM’s rolle som både netværk og videnscenter.

Regnskabet for 2023, der er revisorpåtegnet uden bemærkninger, blev fremlagt og godkendt, og forsamlingen godkendte det fremlagte budget for 2024.

Generalforsamlingen var præget af høj deltagelse, stort engagement og hele syv kandidater var opstillet til de i alt fire bestyrelsesposter på valg.

Bestyrelsen består nu af //
Flemming Wulff Hansen, forperson – ikke på valg
Jørgen Stokbro, næstforperson, genvalgt
Nikolaj Randall Pedersen, bestyrelsesmedlem, ikke på valg
Daniel Gullberg, bestyrelsesmedlem, ikke på valg
Troels Skak-Nørskov, bestyrelsesmedlem, genvalgt
Charlotte Kyhl, suppleant, genvalgt
Anders Lykke Nielsen, suppleant, nyvalgt

Jacob Saabye Christensen genopstillede ikke, og Flemming takkede for den store indsats i foreningen gennem årene.

Årets generalforsamling blev afsluttet med en velbesøgt champagnesmagning og netværk blandt medlemmerne, som bekræftede det stærke fællesskab og engagement i foreningen.

Læs mere om bestyrelsen her.