Skip to main content

Case fra DR – Danmarks Radio

 

Tiltag
Berøringsfrie vandhaner i DR Byen – 600 stk.

Verdensmål
6 Rent vand og sanitet – delmål 6.4.1 Forbedring af vandforbrug effektiviteten over tid
12 Ansvarligt forbrug og produktion

Fordele for organisationen
Nedbringe vandforbruget, spare ressourcer til drift, bruge mindre kemi samt kommunikation og signalværdi i at DR er miljøbevidste.

Case – Hvad gjorde vi
DR opstartede forsøg med forskellige modeller af berøringsfrie vandhaner for at sikre den bedst mulige proces samt lokalisere evt. udfordringer. Typen af vandhane er udvalgt i samarbejde med ES’ driftsafdeling og rengøringsleverandør. Driftsafdelingen er medtaget i processen for at sikre at vandhanerne har den rigtige kvalitet og kan driftes og vedligeholdes. Rengøringsleverandøren er med for at sikre at den valgte model er hurtig og nem at rengøre og der ikke fx. er små kringlede hjørner/kroge der ville besværliggøre rengøringen. Processen har sikret, at driftsafdelingen har fået overleveret et projekt og som de er trygge ved og tager ejerskab for. Ydermere bliver der efter udskiftningen brugt mindre kemi under rengøring, da den valgte model er nemmere at rengøre end den gamle.

Vigtige erfaringer
DR blev bekræftet i vigtigheden af at inddrage alle interessenter for at sikre processen og outputtet af projektet.

Hvad overraskede
Nogle brugere opfattede udskiftningen som frås og unødvendig. Bl.a. derfor blev der lavet en kommunikationsfolder som vvs-montøren lagde frem ved opsætning af de nye vandhaner.

Kontaktperson
Pernille Toft, Ejendomme og service (TOFT@dr.dk), DR Ejendomme & Service.