Skip to main content

Case fra DR – Danmarks Radio

 

Tiltag
Sure Seal til DRs afløb

Verdensmål
6 Rent vand og sanitet (især 6.3)
12 Ansvarligt forbrug og produktion (især 12.4)

Fordele for organisationen
Driftsbesparelser, fjerne lugtgener, mindre kemi, færre opgaver i serviceportal og kommunikation og signalværdi i at DR er miljøbevidste.

Case – Hvad gjorde vi
DR havde ugentlige serviceopgaver på lugtgener fra DR Byens mange gulvafløb. Gulvafløbene begynder at lugte af kloak, når vandet i vandlåsene fordamper, så der er fri adgang for afgasning fra kloaknettet. DRs driftsafdeling har over en årrække brugt glycerin i vandlåse, som ikke bliver brugt dagligt og derved tørrer ud. Glycerin er længere om at fordampe, men tilfører unødvendig kemi. DR har derfor afprøvet en mekanisk “lugtspærre” som forsegler afløbene, så der ikke sker en afgasning fra kloaknettet, samtidig med at afløbet er 100% funktionsdygtigt, så der stadig kan tilføres vand fra fx håndvaske.

Vigtige erfaringer
DR blev bekræftet i vigtigheden af at inddrage alle interessenter for at sikre processen og outputtet af projektet.

Hvad overraskede
Det overraskede positivt, at produktet virkede 100% efter hensigten.

https://waterless.dk/sureseal-afloebs-lugtspaerre
https://waterless.dk/userfiles/file/2017/Instruktion-SureSeal-DKNy.pdf

Kontaktperson
Pernille Toft, Ejendomme og service (TOFT@dr.dk), DR Ejendomme & Service.