Skip to main content

Kompetence-Torsdag med Per Anker Jensen

I 2022 tager DFM hul på et nyt koncept, nemlig Kompetence-Torsdag.

Kompetence-Torsdag er en møderække med det nyeste fra FM-forskning om en række aktuelle emner. Disse er anført for de enkelte mødedatoer og nærmere omtalt nedenfor.

Januar: torsdag d. 13 januar kl. 9.00 – 11.00: Workplace Management

Februar: torsdag d. 10. februar kl. 9.00 – 11.00: Sunde bygninger og arbejdspladser

Marts: torsdag d. 10. marts kl. 9.00 – 11.00: Ejendomsstrategier og co-working

April: torsdag d. 7. april kl. 9.00 – 11.00: Strategiske partnerskaber

Maj: torsdag d. 12. maj kl. 9.00 – 11.00: Samarbejdet mellem FM og brugerne

Juni: torsdag d. 16. juni kl. 9.00 – 11.00: Produktivitet som FM værdi

Forud for mødet sender vi jer successivt en artikelserie af Per Anker Jensen, Professor emeritus og DFM æresmedlem. I artiklerne og ved møderne sætter Per lup på de nævnte emner og præsenterer jer for den seneste relevante forskning på området. Per sætter desuden emnet i en aktuel og praksisnær vinkel og giver sit syn på, hvordan emnet kommer til at præge FM’ere i fremtiden.  

Efter en kort pause diskuterer I emnet i plenum – hvordan ser I på f.eks. på det i jeres organisationer? Hvilke udfordringer og muligheder ser I emnet rummer? Hvilker erfaringer eller indspark vil I videregive i debatten?

Tilmeld dig de individuelle møder og få tilsendt artiklen senest torsdagen før Kompetence-Torsdagen.

Det er ikke en forudsætning at læse artiklen, før du deltager. Artiklens pointer bliver fremhævet i løbet af mødet.

Læs en uddybning af de enkelte emner herunder.

Workplace Management

Workplace Management har fået en mere central rolle i mange virksomheder og er et væsentligt element i FM-organisationers arbejdsområde. Hvad er årsagen til dette, og hvad indebærer Covid-19 pandemien for udviklingen af Workplace Management. Emnet har fået stigende forskningsmæssig opmærksomhed og i den nye udgave af FM-håndbogen indgår et særskilt kapitel om Workplace Management.

Sunde bygninger og arbejdspladser

Sunde bygninger og arbejdspladser er vigtige forudsætninger at skabe et godt arbejdsmiljø og tilfredse medarbejdere. Men hvordan kan man designe og understøtte sunde arbejdspladser, og hvad betydning har det for virksomhedens produktivitet? Og kan investeringer i sunde bygninger og arbejdspladser betale sig?

Ejendomsstrategier og co-working

Co-working associeres normalt med faciliteter, der benyttes af freelancere og iværksættere. Der er imidlertid en tendens til at co-working faciliteter i stigende omfang også anvendes af større, etablerede virksomheder som en del af deres portefølje af lokaler og arbejdspladser. Et hollandsk studie har undersøgt en række cases, der viser forskellige måder, hvorpå virksomheder kan anvende co-working faciliteter til at skabe mere fleksibilitet i deres portefølje.

Strategiske partnerskaber

Strategiske partnerskaber anvendes i stigende omfang både inden for FM generelt og ved bygningsrenovering. Strategiske servicepartnerskaber er typisk baseret på såkaldte outcome-baserede aftaler. Den amerikanske forsker Kate Vitasek har udviklet et koncept for servicepartnerskaber betegnet Vested Outsourcing. I Danmark er der endvidere indgået en række strategiske partnerskaber om bygningsrenovering, og der er i 2021 udgivet to vejledninger herom.

Samarbejdet mellem FM og brugerne

Samarbejdet mellem FM og brugerne er vigtig for at udvikle FM-ydelser og opnå en høj brugertilfredshed. Det er imidlertid et emne, der findes meget lidt systematisk viden om. Et nyt studie fra Australien belyser dette med udgangspunkt i, hvordan brugere opfatter den respons de modtager fra deres FM-organisation, og giver en række begreber og metoder til at håndtere brugerhenvendelser. 

Produktivitet som FM værdi

Det er afgørende for alle virksomheder at være effektive og øge deres produktivitet. Det er ligeledes essentielt for FM at understøtte udviklingen af kernevirksomhedens produktivitet. Men hvordan kan FM bidrage til produktivitet, og hvordan hænger det sammen med andre FM værdier? I DFM’s FM-værdiguide indgår en vejledning om produktivitet som en FM værdi og det er ligeledes et emne, som har været genstand for forskning.

Tilmeld dig til Kompetence-Torsdag her.