Skip to main content

Forløb om fremtidens hybride arbejdsplads

Hvordan skal arbejdspladsen tænkes, designes og faciliteres i en stadig mere digital virkelighed? Hvordan imødekommer man både medarbejdere og virksomhedens behov, samtidig med at produktivitet, effektivitet og trivsel kontinuerligt fastholdes og øges?

Det kan være svært at komme i gang med overvejelserne, eller enddog stille de rigtige spørgsmål til fremtidens arbejdsplads, i en travl hverdag. Også selvom man godt ved, at det er en afgørende dagsorden i organisationen. Derfor har DFM og Institut for Fremtidsforskning udviklet et komprimeret forløb, der giver jer mulighed for at komme godt i gang med overvejelserne.

Forløbet er designet til at organisationer både får lejlighed til at diskutere fremtidens arbejdsplads internt og sammen med andre organisationer.

Når I har deltaget i det samlede forløb, har I opnået

Indsigt i fremtidsscenarier
• Indsigt i udviklingstendenser i samfundet
• Scenarier for fremtidens arbejdsplads

Indsigt i konsekvenser for egen organisation
• Afdækning af konsekvenser for egen organisation
• Tydeliggørelse af tiltag og initiativer som skal prioriteres i egen organisation
• Fælles forståelse for fremtidens arbejdsplads i organisationen og et styrket samarbejde mellem organisationens deltagere.

Indsigt i initiativer i andre organisationer
• Indsigt i andre organisationernes arbejde med fremtidens arbejdsplads
• Inspiration fra andre organisationers planlagte tiltag og processer på vej mod fremtidens arbejdsplads

Læs mere om forløbet her eller tilmeld dig her.