Skip to main content

Hvilke trends har præget FM-branchen i 2021?

DFM adventsserie 2021
Kim Jacobsen, ejer K-Jacobsen A/S

Hvilke trends og tendenser har spillet en afgørende rolle i FM-branchen det seneste år, og hvilke trends og tendenser vil præge branchen i det kommende år?

To trends der har sat deres præg på FM-branchen i dette år
Der er to primære trends i FM-branchen i 2021 som jeg ser. Den ene er at man ikke længere spørger ’hvorfor skal man digitalisere’ men mere ’hvordan man skal digitalisere’. Spørgsmålet om at gøre det er ikke længere så stort fordi, at man godt kan se at det er smartere og nemmere på den lange bane at digitalisere sine interne processer. Af to årsager, den ene årsag er at man kan opnå forbedringer og effektivisere kvaliteten af sine arbejdsprocesser. Den anden årsag er, at man får et overblik over sine arbejdsprocesser og hvad der egentlig bliver produceret i sin FM-afdeling.

Så er der bæredygtighed. Det er en trend som virkelig er og bliver et vigtigt element, og der tror jeg at mange står på bar bund i forhold til at finde ud af, hvordan man internt i organisationerne skal håndtere det. Det gælder både i drift- og vedligeholdsafdelingerne men også i servicefagene. Selvom man sætter nogle bæredygtige initiativer i gang, så er det store spørgsmål, hvordan bliver man ved med at være bæredygtige og hvilke initiativer er mest langtidsholdbare, og det gælder især drift og vedligehold.

På baggrund af de her to trends, opstår der også en tredje og vigtig trend i FM-branchen, det er at digitalisering og bæredygtighed går hånd i hånd. Et er at være bæredygtig, det er selvfølgelig rigtig godt for miljøet, men man skal også kunne dokumentere at man er bæredygtig, og det er her de digitale redskaber kommer i spil. De digitale redskaber og processer gør det muligt, at samle data og dokumentere blandt andet ens CO2- og klimaaftryk i organisationen og virksomheden.

Det, du som FM’er, skal holde særligt øje med i det kommende år
I 2022 skal vi i FM-branchen også holde særligt øje med to vigtige områder: Inflation og klima.

Lige nu er der noget der tyder på at vi har en kæmpe inflation, hvilket betyder at vi ikke kan få de varer vi vil have. Hele forsyningskæden omkring leverancer af f.eks. inventar, møbler og lignende er lige pludselig blevet en udfordring som vi i FM skal adressere.

Så når man som FM’er går ind i 2022 er det vigtigt, at tage nogle forbehold for om ens leverandør kan levere de varer og produkter, som man har brug for. Man skal som FM’er altså planlægge lidt mere langsigtede og tænke over, om de ting man skriver ind i sit budget, kan man overhovedet få de ting leveret.

Så er der selvfølgelig hele aspektet omkring vejret og klimaet som jo berører os alle sammen. Som FM’er skal man forberede sig på de svingende vejrforhold, altså sørger for at man er modstandsdygtig overfor f.eks. skybrud, vand i kælderen, vind og blæst. Og samtidig med at man skal være modstandsdygtige overfor de forandringer der sker i klimaet, skal man også være klimavenlige. Og det er en balancegang man som FM’er skal finde.

Inflation og klima er i hvert fald et par trusler som hænger derude, og som FM-branchen nok lige skal holde et øje på i det kommende år.

Hvad der er positivt omkring det her, det er at kerneforretningen, specielt i forbindelse med corona, har fået mere øje for at facility management er en vigtig del af kerneforretningen og at det ikke kun er en omkostning, men faktisk har rigtig stor værdi. Så jeg vil anbefale at alle FM’ere sætter sig ned og tænker over hvilke trends der er i 2022, og hvis man ikke har gjort det, så se at få det gjort så man har et godt udgangspunkt, når det nye år bliver skudt igang.

Områder der har præget FM-branchen i 2021, som vi ikke kommer til at beskæftige os lige så meget med i fremtiden
Vi ser allerede nu at flere FM-organisationer outsourcer forskellige services, og det kommer vi til at se mere af de kommende år. Det kommer i højere grad til at handle mere om management, end udførelsen af det. Især i det offentlige ser jeg en større outsourcing, da det offentlige, efter min erfaring, er bedre til at lede det end til at udføre det. Så jeg tror, at vi kommer til at se en tendens til større forbrug af eksterne rådgivere, konsulenter eller leverandører som er specialiseret indenfor nogle konkrete områder som f.eks. bæredygtighed, digitalisering, arealudnyttelse osv.

Et godt råd til DFMs medlemmer
Jeg vil selvfølgelig gerne sætte en streg under, at de trends og tendenser jeg har nævnt, er vigtige for alle DFMs medlemmer at holde øje med i det nye år.

Derudover vil jeg gerne appellere til alle medlemmer af DFM, at vi sammen sørger for at DFM vokser som forening og bakker vores sekretariat op, som gør en fantastisk indsats. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere en forening bliver vi, og jo mere kan foreningen også arbejde hen mod at blive et videnscenter for alle FM’ere.

Jo flere vi er, jo stærkere er vi.