Skip to main content

Deltag i nyt forløb omkring affaldshåndtering

Deltag i DFM’s nye affald forløb og bliv skarp på, hvordan affald håndteres klimamæssigt og økonomisk mest bæredygtigt. DFM udbyder nu et helt nyt affald forløb, hvor vi sammen med deltagerne stiller skarpt på affaldshåndtering.

Affald er i mange FM-organisationer en mindre budgetpost som ikke traditionelt ikke har haft en store bevågenhed. Det ænder sig i disse år, ikke mindst i forbindelse med det nye affaldsregulativ grønne regnskaber og fokus på CO2 reduktioner. Mange savner overblik over lovgivning, klimamæssige konsekvenser, nyeste udvikling og meget, meget mere. Det roder vi nu bod på med dette forløb, hvor deltagerne kommer hele vejen rundt om affaldet.

Forløbet indeholder 8 moduler, der afholdes i løbet af 2022,

Modulerne afholdes fra ca. kl. 10-15 på skift hos deltagerne.

Programmet er sammensat ud fra ambitionen om at komme helt vejen rundt om affaldshåndtering, samtidig med at deltagernes viden og erfaring fra egne organisationer kommer i spil.

Oversigt over moduler og datoer

Efter hvert modul fremsendes noter og eventuelle præsentationer fra mødet.

24. februar, Modul 1: Indflyvning og lovgivning. Affald som ressource – hvorfor sortere? Det nye affaldsregulativ, aktører på området, forventninger til de næste 5 år?

23. marts, Modul 2: Costdrivers og data. Hvilke data skal indsamles i forhold til kontraktstyring og CO2 regnskaber. Hvad er mulighederne med sensorer og apps?

26. april, Modul 3: Data og de grønne regnskaber. Værktøjer til beregning. Hvilke overvejer skal man gøre sig? Cases fra større Danske virksomheder/organisationer.

31. maj, Modul 4: Kilder/fraktioner og hvad der bliver af dem. Affalds-analyser, hvad kan de bruges til? Forskellige løsninger inden for f.eks. madaffald og elektronikaffald.

22. juni, Modul 5: Adfærd og sortering. Hvordan kan man bruge adfærdsdesign? Affaldssortering er et af de områder, der er lavet mest adfærdsdesign på. Hvordan kan du bruge det i din virksomhed?

24. august, Modul 6: Kontraktstyring, udbud, KPI’er, krav. Hvordan fremtidssikrer vi vores kontrakter?

29. september, Modul 7: Planlægges med udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov

10. november, Modul 8: Planlægges med udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov.

Derudover: Opsamling og anbefalinger. 

Målgruppe:

Forløbet henvender sig til dig, der sidder med f.eks. renhold eller renovation i en større organisation eller virksomhed.

Forventninger til deltagerne

Vi forventer, at du tager aktivt del i møderne og deler dine erfaringer gode og såvel som dårlige og, at du lægger lokale til et af møderne.

Praktik:

Op til 20 deltagere

Forløbet er åbent for alle DFM medlemmer: Privat/offentlige, leverandører og rådgivere.

Afholdes hos deltagerne på skift

8 gange af cirka 5 timer, forventeligt kl. 10-15. Forløbet gennemføres i 2022 med mødedatoer som angivet i oversigt over moduler.

Økonomi:

Deltagerbetaling: 9.500 ekskl. moms per deltager (opkræves ved start).

Facilitator:

Forløbet tilrettelægges og faciliteres af Birgitte Kehler Holst.

Birgitte har over 10 års erfaring som contract manager inden for blød FM. Hun har arbejdet med bæredygtighed i FM-regi igennem mange år og blandt andet initiativtager til DFM’s bæredygtigheds casesamling.

Hvis du ønsker at tilmelde dig forløbet eller har spørgsmål, så kontakt Helle på hlr@dfm-net.dk.