Skip to main content

Case fra Rambøll – Ørestad

 

Tiltag
Grundvand udnyttes til køling

Verdensmål
7 Bæredygtig energi
9 Industri, innovation og infrastruktur
12 Ansvarligt forbrug og produktion

Fordele for organisationen
Rambøll ville godt anvende det – i 2008-10 – opførte domicil til at demonstrere bæredygtighed i kontorbyggeri. Anlægget ligger indenfor Rambølls arbejdsområde og har derfor også kunnet bidrage til at styrke firmaets viden indenfor området.

Case – Hvad gjorde vi
Grundvandskøleanlægget blev et af mange grønne forslag til byggeriet, hvoraf en del også blev udført efterfølgende. I den indledende del af byggesagen blev der nedsat et grønt udvalg, der skulle gennemgå byggeprojektet og se om der var mulighed for at forbedre bæredygtigheden i de projekterede løsninger. I den forbindelse dukkede ideen om at anvende grundvand til køling op, og – som proceduren var – blev der formuleret et oplæg til Domiciludvalget (firmaets officielle repræsentant i byggesagen). Tekniske og miljømæssige forhold samt økonomi blev beskrevet, så udvalget kunne tage stilling til det.

Vigtige erfaringer
For at opnå en høj virkningsgrad dvs. et lavt elforbrug, er det vigtigt at have en god udnyttelse (opvarmning) af kølevandet. Da anlægget blev etableret, overvejedes det at udnytte varmen i bygningen, men pga. lovgivningen blev det opgivet. Det ser imidlertid nu ud til, at der kan opnås en aftale med HOFOR (fjernvarmeselskab), så varmen kan udnyttes både i huset og i fjernvarmenettet. En del af denne udvidelse handler om Smart Styrings principper dvs. udnyttelse af forholdet mellem (lave) el-priser og (høje) varmepriser. Et grundvandskøleanlæg har en begrænset effekt, men ved at arbejde mere struktureret med nat-køling er det lykkedes, at kompensere herfor. Samtidig opnås et bedre indeklima, da der ikke køles så kraftigt i arbejdstiden. Dette betyder også at el-forbrug til køling i høj- og spidslastperioder på el-nettet er minimeret – godt for driftsøkonomien – og el-infrastrukturen. El-forbruget om natten er til gengæld øget.

Hvad overraskede
Anlægget har vist sig at være meget driftssikkert – mere end traditionelle kølemaskiner. Temperaturen på kølevandet ud i huset ligger meget stabilt.

Kontaktperson
Per Bo Austin, pbin@ramboll.dk