Skip to main content

Case fra Rambøll – Ørestad

 

Tiltag
Genbrug af regnvand til toiletskyl

Verdensmål
6 Rent vand og sanitet
13 Klima indsats
15 Livet på land

Fordele for organisationen
Rambøll ville godt anvende det – i 2008-10 – opførte domicil til at demonstrere bæredygtighed i kontorbyggeri. Anlægget ligger indenfor Rambølls arbejdsområde og har derfor også kunnet bidrage til at styrke firmaets viden indenfor området.

Case – Hvad gjorde vi
Regnvandsanlægget blev et af mange grønne forslag til byggeriet, hvoraf en del også blev udført efterfølgende. I den indledende del af byggesagen blev der nedsat et grønt udvalg, der skulle gennemgå byggeprojektet og se om der var mulighed for at forbedre bæredygtigheden i de projekterede løsninger. I den forbindelse dukkede ideen om genbrug af regnvand op og – som proceduren var – blev der formuleret et oplæg til Domiciludvalget (firmaets officielle repræsentant i byggesagen). Tekniske og miljømæssige forhold samt økonomi blev beskrevet, så udvalget kunne tage stilling til det. Regnvandsprojektet blev vedtaget og gennemført som en del af byggesagen, hvis udgiftsramme blev forøget tilsvarende af bygningsejeren – en pensionskasse. Huslejen blev ligeledes øget, men en smule mindre end besparelsen på vandregningen. Anlægget omfatter opsamling af regnvandet fra det 6000 m2 store tag i en ca. 150 m3 tank i terræn. En pumpe og et separat rørsystem fører regnvandet til toiletterne. Der suppleres i tørre perioder med alm. drikkevand.

Vigtige erfaringer
I perioder med kun lidt nedbør får vandet en meget svag, gulbrun farvning. Tanken på 150 m3 renses/bundsuges hvert 3-4 år og fordelingssystemet i bygningen er returskyllet en enkelt gang. Filtre renses 3-4 gange/år. Der er aldrig lugt fra vandet. Det blev besluttet ikke at kondensisolere regnvandsrørene i bygningen, hvilket har vist sig at fungere uden problemer. Rørene fremstår på den måde helt forskelligt fra de andre, isolerede rør og minimerer derved muligheden for, at der tilsluttes ”forkerte” installationer til systemet.

Hvad overraskede
Som en ekstra gevinst kan det konstateres at toiletterne kalker meget lidt til.

Kontaktperson
Per Bo Austin, pbin@ramboll.dk