Skip to main content

Coronasmitte igennem ventilationsanlæg

Notat
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte den 31. marts 2020 en skrivelse til jer om coronasmitte igennem ventilationsanlæg.

Heraf fremgik det, at hvis et ventilationsanlæg ikke specifikt er bygget for at undgå smittespredning, bør man have særlig opmærksomhed på det i disse dage, da ventilationsanlæg potentielt kan bidrage til enten at forhindre eller distribuere smitte fra coronavirus rundt i bygninger.

Disse retningslinjer var primært beskrevet ud fra REHVA´s COVID-19 guidance document fra 17. marts 2020.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen understregede samtidig, at styrelsen ikke har faglige kompetencer til at vurdere den sundhedsmæssige del af smittevejen. Styrelsen har derfor bedt om Statens Serum Instituts vurdering heraf.

Statens Serum Institut har oplyst, at Danmark og andre lande ikke anser smitten som luftbåren, og derfor ikke mener, at der er grund til at stoppe eller ændre på ventilationen, heller ikke selv om der er recirkulation evt. med brug af rotorvekslere. Det vil fortsat være fornuftigt at sikre, at der er god ventilation i bygningerne, samt at lufte ud, hvis der ikke er ventilationsanlæg.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen henholder sig naturligvis til retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, og trækker derfor de anbefalinger, som blev givet den 31. marts 2020, tilbage.