Skip to main content

Anbefalinger for drift af ventilationsanlæg under udbrud af COVID-19

Notat
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Hvis et ventilationsanlæg ikke specifikt er bygget for at undgå smittespredning, bør man have særlig opmærksomhed på det i disse dage. Ventilationsanlæg kan nemlig potentielt bidrage til enten at forhindre eller distribuere smitte fra coronavirus rundt i bygninger. Disse retningslinjer er primært beskrevet ud fra REHVA´s COVID-19 guidance document fra 17. marts 20201. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ikke faglige kompetencer til at vurdere den sundhedsmæssige del af smittevejen, men forholder sig udelukkende til den ventilationstekniske del af problemstillingen. Følgende anbefalinger er de mest centrale af dem, der fremgår af REHVA’s guideline.

Anbefalinger for drift af ventilationsanlæg:

  • Øg frisklufttilførslen til bygningen. Start gerne ventilationen lidt før normalt og sluk den gerne lidt senere end normalt. Oprethold gerne et friskluftskifte døgnet rundt også selvom bygningen ikke er i brug. Roterende varmevekslere og entalpi-vekslere, kan overføre smitte mellem udsugningsluften og indblæsningsluften og bør derfor stoppes og om muligt by-passes, hvis det er muligt.
  • Undlad at benytte recirkulation på ventilationen. Hvis et ventilationsanlæg er med recirkulation af luften, bør denne slås fra, selv hvis det giver problemer med at opvarme eller køle bygningen.
  • I mangel på et ventilationsanlæg kan der med fordel luftes mere ud end normalt ved at øge opmærksomheden på at åbne vinduer.

For fuld information henvises til REHVA guidelinen. De ovenstående anbefalinger er til en midlertidig drift af bygningen under COVID-19-udbruddet. Efter udbruddet bør anlæggene sættes tilbage til almindelig drift.