Skip to main content

Case fra Københavns Kommune

 

Tiltag
Udskiftning af gammel belysning til LED

Verdensmål
11 Bæredygtige byer og 13 Klima indsats

Fordele for organisationen
Tiltaget understøtter delmålet i Københavns Kommunes klimaplan om at reducere energiforbruget i offentlige ejendomme med 40 % fra 2010 til 2025. Herudover reduceres driftsomkostninger til energi og vedligehold.

Case – Hvad gjorde vi
For at undersøge potentialet blev 40.000 m2 ejendom screenet for at etablere nøgletal på eksempelvis besparelsespotentiale, antal armaturer pr. m2 osv. Med disse informationer kunne der laves udbudsmateriale og laves business case på området. Efter vedtagelsen af business casen og valg af leverandør bliver hver ejendom besøgt af projektleder og leverandør. Dette med henblik på dialog med ejendommens brugere for at sikre smidig ombygning og at lokale ønsker bliver opfyldt. Fra 2017 til og med 2021 er der udskiftet belysning på over 400.000 m2 ejendom til en investering på over 120 mio. kr. og opnået årlige besparelser for ca. 15 mio. kr. I september 2021 blev der bevilliget yderligere 23 mio. kr. til LEDkonvertering i 2022.

Vigtige erfaringer
Gennem projektet er det blevet klart at tæt dialog mellem mange aktører er afgørende for at projektet bliver en succes. Tæt dialog med brugere sikrer god proces og det er overraskende hvor meget godt lys betyder for de daglige brugere af en ejendom. Indeklima og arbejdsmiljø er væsentlige faktorer der har stor betydning for en god hverdag. Gevinster der ikke kan kapitaliseres, men i høj grad stadig er til stæde.

Hvad overraskede
Mængden af ældre elinstallationer der skulle opgraderes, var overraskende. Når armaturer skiftes i større stil og ældre elinstallationer opdages skal der foretages opgraderinger. Dette har været et fordyrende element, men samtidig nedbragt vedligeholdelsesefterslæb i kommunes ejendomme.

Kontaktperson
Chef for Teknik, Københavns Ejendomme og Indkøb Anders C. Lyngtorp