Skip to main content

Netværk

Risikostyring

Risikostyring

Når beredskabsplanens første vigtige reaktioner er sat i værk efter en hændelse, er det lige så vigtigt at tænke på, hvordan driften bliver ramt af de afledte effekter. Hvordan fortsætter arbejdet bedst, hvordan skal medarbejdere støttes, så kunder/borgere fortsat kan betjenes og leverandører fastholdes, mens krisen står på.

Alt dette skaber BCM processen et overblik over. Måske er du nysgerrig efter andres erfaringer på området og der er gjort masser af gode erfaringer, som I med fordel kan dele mellem jer, der er ansvarlige for driften der er forandret. Og det er præcis det vores netværk for risikostyring kan.

Formål

Netværkets formål er at styrke den ansvarlige for risikostyring i den enkelte organisation gennem sparring, videndeling og faglig inspiration mellem ligestillede FM’ere, der arbejder med risikostyring. Hensigten er, at deltagerne kan tilføre viden til egen organisation og sætte retning for fremtidens beredskab.

Hvem kan deltage

Målgruppen for netværket er personer, der har ansvaret for risikostyring, beredskabsplaner, sikkerhed og risikovurderinger herunder den kontraktansvarlige i både offentlige og private organisationer. Netværket er eksklusivt for driftsherre og er dermed i udgangspunktet ikke åbent for leverandører og rådgivere.

Deltagelse

BCM, beredskab og risikovurdering er under massiv forandring og intet er som i går. Som FM’ere skal vi gribe muligheden for at sætte dagsordenen for, hvad fremtidens BCM-plan er, og det lykkes vi bedst med, hvis vi går sammen, videndeler, udveksler gode og dårlige erfaringer og inspirerer hinanden. Vores netværk for risikostyring giver dig et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de tvivlsspørgsmål, som udfordrer dig, så du kan blive endnu bedre i din funktion.

Du kan:

  • Diskuttere, debattere og dele viden med andre, som laver det samme som dig
  • Få ny viden og erfaringer om risikostyring fra andre organisationerne
  • Med ligestillede etablere et dybere netværk, som du kan trække på mellem møderne

Fire årlige møder

DFM faciliterer netværket, så du kan koncentrere dig om udbyttet. Vores facilitator leder møderne og sørger for indkaldelser, maillister, indlægsholdere osv. Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, som forventes at finde sted i deltagernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. I udgangspunktets holder vi fire årlige møder af 3 timers varighed.

Deltagelse i netværket koster 6.900,00 kr. pr år ekskl. moms og kræver at du er medlem af DFM.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

René Jacobsen

Senior Developer, DEAS

René har mange års erfaring med Facility Management i praksis og har selv arbejdet global med FM. René har yderligere erfaring som netværksfacilitator hos DFM, da han også er facilitator for vores netværksgruppe Risikostyring. Renés erfaring tæller bl.a. det Maritime som IMO (ISPS) Company Security Officer & Security Specialist for Lloyds Register, teknisk leverandør for Johnson Controls (CBRE) med ansvar for teknisk drift på Novozymes, Strategic Client Manager for Compass Group med soft-service ansvar for 37 Siemens lokationer og Head of Facility Service & Global Security Officer for Novozymes. Du kan kontakte René på: rj@adhoc-consult.dk.