Netværk

Risikostyring

Netværk for Risikostyring

Når beredskabsplanens første vigtige reaktioner er sat i værk efter en hændelse, er det lige så vigtigt at tænke på, hvordan driften bliver ramt af de afledte effekter. Hvordan fortsætter arbejdet bedst, hvordan skal medarbejdere støttes, så kunder/borgere fortsat kan betjenes og leverandører fastholdes, mens krisen står på.

Alt dette skaber BCM processen et overblik over og uanset om vi havde kortlagt det før covid-19, så har alle virksomheder, kommuner og organisationer i alle størrelser nu prøvet at løse en sådan opgave efter Danmarks lock down. Måske har det gjort dig nysgerrig efter andres erfaringer på området og der er gjort masser af gode erfaringer, som I med fordel kan dele mellem jer, der er ansvarlige for driften der er forandret. Og det er præcis det vores netværk for Business Continuity Management kan.

Formål

Netværkets formål er at styrke den risikostyrings-ansvarlige i den enkelte organisation gennem sparring, videndeling og faglig inspiration mellem ligestillede FM’ere, der arbejder med risikostyring i både offentlige og private virksomheder.

Netværket vil få indsigt i best practice, modtage relevante faglige oplæg samt være rammen om drøftelser og diskussioner af konkrete udfordringer. Hensigten er, at deltagerne kan tilføre viden til egen organisation, der dels håndterer den konkrete covid-19-situation, men som også sætter retning for fremtidens beredskab.

Hvem deltager

Målgruppen for netværket er personer, der har ansvaret for risikostyring, beredskabsplaner, sikkerhed og risikovurderinger herunder den kontraktansvarlige. Netværket er eksklusivt for driftsherre (både private og offentlige), og er dermed i udgangspunktet ikke åbent for leverandører og rådgivere.

Deltagelse

BCM, beredskab og risikovurdering er under massiv forandring og intet er som i går. Som FM’ere skal vi gribe muligheden for at sætte dagsordenen for, hvad fremtidens BCM-plan er, og det lykkes vi bedst med, hvis vi går sammen, videndeler, udveksler gode og dårlige erfaringer og inspirerer hinanden. Vores netværk for Business Continuity Management giver dig et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de tvivlsspørgsmål, som udfordrer dig, så du kan blive endnu bedre i din funktion.

Du kan:

  • Diskuttere, debattere og dele viden med andre, som laver det samme som dig
  • Få ny viden og erfaringer om risikostyring fra andre organisationerne
  • Med ligestillede etablere et dybere netværk, som du kan trække på mellem møderne

4 møder om året

DFM faciliterer netværket, så du kan koncentrere dig om udbyttet. Vores facilitator leder møderne og sørger for indkaldelser, maillister, indlægsholdere osv.

Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, som forventes at finde sted i deltagernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag.

I udgangspunktets holder vi fire årlige møder af 3 timers varighed.

Deltagelse i netværket koster 6.900,00 kr. pr år ekskl. moms og kræver at du er medlem af DFM.

Meld dig ind i netværket her

Netværks facilitator

Senior Developer, DEAS

René Jacobsen

René har mange års erfaring med Facility Management i praksis og har selv arbejdet global med FM. René har yderligere erfaring som netværksfacilitator hos DFM, da han også er facilitator for vores netværksgruppe Global Head of FM.

René har mange års erfaring med Facility Management i praksis og har selv arbejdet global med FM. René har yderligere erfaring som netværksfacilitator hos DFM, da han også er facilitator for vores netværksgruppe Risikostyring. Renés erfaring tæller bl.a.
- det Maritime som IMO (ISPS) Company Security Officer & Security Specialist for Lloyds Register
- teknisk leverandør for Johnson Controls (CBRE) med ansvar for teknisk drift på Novozymes
- Strategic Client Manager for Compass Group med soft-service ansvar for 37 Siemens lokationer
- Head of Facility Service & Global Security Officer for Novozymes

Du kan kontakte René på: rj@adhoc-consult.dk