Skip to main content

Mennesketomme bygninger rummer risici – og muligheder

Artikel
Helle Lohmann Rasmussen, viden- og udviklingschef i DFM

Vejledning til drift af tomme bygninger

Mennesketomme bygninger rummer risici – og muligheder. De mange bygninger, der står tomme nu hvor Danmark er lukket ned udgør en sundhedstrussel hvis nedlukningen ikke sker med omtanke. Her giver driftsrådgiver Morten Kragh sine bedste råd til hvad man skal være opmærksom på, for at undgå sundhedsrisici – og hvilke muligheder FM afdelingen har med mennesketomme bygninger. Han har udviklet en vejledning som driftspersonalet kan tage udgangspunkt i før, under og efter nedlukning af bygninger.

Man kan ikke bare tømme en bygning for mennesker, og så tro at alt er godt igen, når menneskerne myldrer tilbage om forhåbentligt kort tid” Sådan siger Morten Kragh, der er driftsrådgiver hos Sweco Danmark. Han sidder til dagligt i et team af FM rådgivere i Kolding, hvor han blandt andet hjælper kunder med tilstandsvurderinger og drifts- og vedligeholdelsesplaner. Svømmehaller er en af de bygningstyper han beskæftiger sig mest med, og det er her ideen til en vejledning startede. Siden blev den videreudviklet til en generel vejledning, som alle FM’ere bør kaste et blik på nu hvor tusindvis af bygninger tømmes for mennesker. Morten påpeger, at mange driftsafdelinger allerede har en plan for nedlukning af bygninger i ferieperioder, og den kan man sagtens finde frem og bruge nu. Har man ikke sådan en, eller vil man dobbelttjekke om man har husket det hele, kan man bruge vejledningen, som stilles gratis til rådighed.

FM’ere kan måske ikke træde til med lægehjælp eller udvikling af vacciner, men vi kan bidrage på rigtigt mange andre måder – denne her vejledning er min afdelings måde, at bidrage på”, siger Morten. Og vejledningen er blevet taget godt imod af Swecos kunder og på LinkedIn hvor den allerede er delt og liket mange gange.

Når alt vender tilbage til normalen, bliver der mere end nogensinde brug for at alle yder en ekstraordinær indsats for at få samfundsøkonomien på ret køl igen. Derfor er det helt afgørende at driftsafdelingen har sørget for, at der ikke i mellemtiden er skabt sundhedsrisici, mens ingen har brugt bygningerne. Morten siger, at der selvfølgelig løbende skal tjekkes for hærværk og indbrud, men særligt to mindre synlige ting, skal man være opmærksom på: Det ene er vand og afløb. Her er der øget risiko for legionella og for at vandlåsene tørrer ud, så kloakluft kan stige op i lokalerne

Det andet er ventilationsanlæg, hvor massiv regn kan betyde, at vand når ned i anlægget, hvor fugten kan udvikle sig til skimmel og mug, der så senere bliver blæst ud i lokalerne, når anlægget startes op igen. Det kan sende de tilbagevendte folk direkte hjem igen. Du finder vejledningen til nedlukning af bygninger og vejledning efter artiklen.

Der er risici, men der er også gode muligheder

Morten opfordrer FM’ere til ikke alene at fokusere på at afværge problemer, som han har beskrevet i vejledningen. Det er oplagt at gribe chancen og få ordnet nogle af de mindre opgaver, der nemmest klares i mennesketomme bygninger.

Mange af ovenstående forslag kan udføres af den interne driftsorganisation, mens andre vil kræve lidt investering.

Grib chancen:

  • Få styr på dit tomgangsforbrug
  • Fiks små-reperationer, der måske er blevet lappe-løst i travlheden tidligere på året
  • Udfør mindre vedligeholdelsesopgaver, gennemgå f.eks. radiatorventilerne
  • Indregulér varme- køl- og ventilationsanlæg, så indeklimaet er i top når den normale drift kører igen
  • Få 3D scannet dine bygninger indvendigt, hvis du har brug for det
  • Gør hovedrent
  • Rens gulvtæpper/oliér trægulve
  • Installér det ’ekstra’, som alle vil takke dig for når de er tilbage: Koldtvandshaner eller den gode kaffemaskine?

Morten anerkender, at mange virksomheder nu er klemt på økonomien og store investeringer ikke er aktuelle. Han peger dog på, at der i denne tid er ledige håndværkere derude, så man kan måske få et attraktivt tilbud, samtidig med at man hjælper dem med at holde håndværksvirksomheder i gang.

Ved at sørge for at gøre de nødvendige ting før, under og efter nedlukning af bygninger kan man afværge, at dem der møder ind i bygningen må gå hjem igen pga. sygdom.

Ved en yderligere indsats, er FM med til at sende et vigtigt signal til alle dem, der kommer tilbage i bygningerne: Vi har glædet os til at du kom, og vi har sørget for at det bliver ekstra godt at være tilbage. Det kan være netop det, der skal til for at motivere og engagere alle til at yde den ekstra indsats, der skal til når Danmark åbner igen.