Skip to main content

Netværk

GmP- og GxP-miljøer

Netværk for GmP- og GxP-miljøer

FM er i rivende udvikling inden for digitalisering, bl.a. i form af implementering af robotter, IoT, AR og AI. Et eller flere digitale tiltag testes måske allerede i kontorbygningerne, men det er svære for FM’ere at overføre de nye tiltag i produktionsbygningerne, når der samtidig er strenge krav til fx miljø, temperatur og ventilation? Hvordan får FM løftet innovationen ind i produktionen?
Det diskutere vi i vores helt nye netværk for GmP og GxP miljøer.

Produktionsbygninger udgør ikke altid den største bygningsmængde, men det er bestemt de mest komplekse at drifte. FM spiller en afgørende rolle i at holde produktionen arbejdsdygtig, og derfor er det af samme årsag vigtigt, at de smarte arbejdsmåder kan bruges samtidig med at arbejdsprocesserne og dokumentationen lever op til kravene.

Formål

Netværkets formål er at styrke den GmP og/eller GxP-ansvarlige indenfor FM i den enkelte organisation gennem sparring, videndeling og faglig inspiration mellem ligestillede FM’ere, der arbejder med GmP i både offentlige og private virksomheder.

Netværket vil få indsigt i best practice, modtage relevante faglige oplæg samt være rammen om drøftelser og diskussioner af konkrete udfordringer. Hensigten er, at deltagerne kan tilføre viden til egen organisation, der dels håndterer den konkrete covid-19-situation, men som også sætter retning for fremtidens GxP-arbejdsprocesser.

Hvem deltager

Målgruppen for netværket er personer, der har FM-ansvaret ved audits og andre myndighedskontroller i forbindelse med GxP og for rådgivere og leverandører, som kan bidrage med best practise fra tidligere opgaver.

Deltagelse

Som FM’ere skal vi gribe muligheden for at sætte dagsordenen for, hvad fremtidens GxP-arbejdsprocesser er, og det lykkes vi bedst med, hvis vi går sammen, videndeler, udveksler gode og dårlige erfaringer og inspirerer hinanden. Netværket giver dig et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de tvivlsspørgsmål, som udfordrer dig, så du kan blive endnu bedre i din funktion.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden med andre, som laver det samme som dig
  • Få ny viden og erfaringer om GxP fra andre organisationerne
  • Med ligestillede etablere et dybere netværk, som du kan trække på mellem møderne

4 møder om året

DFM faciliterer vores netværk for GmP og GxP miljøer, så du kan koncentrere dig om udbyttet. Vi sørger for at lede møderne og sørger for indkaldelser, maillister, indlægsholdere osv.

Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, som forventes at finde sted i deltagernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag.

I udgangspunktets holder vi fire årlige møder af 3 timers varighed. Møderne afholdes kl. 13.00-16.00 i hovedstadsområdet.

Deltagelse i netværket koster 6.900,00 kr. pr. år ekskl. moms. og kræver at du er medlem af DFM.

Meld dig ind i netværket her