Skip to main content

9 gode råd til dig, der overvejer dine fremtidige jobmuligheder

Artikel
Michael Wallin, Direktør / Partner, Amalie Search & Selection Aps

Trods myndigheder, virksomheder og fagorganisationers fokus på at få Danmark godt igennem COVID-19, – så hersker usikkerheden omkring fremtiden for rigtig mange. Allerede nu er flere blevet ledige og den tendens vil formentlig stige henover en periode før der sker en normalisering/omstilling. I denne artikel får du mine bedste råd omkring jobsøgning.

Den nuværende situation kræver/skærper overvejelser hos rigtig mange omkring fremtidige jobmuligheder. Her er ens faglige og personlige kvalifikationer afgørende kombineret med den enkeltes motivation, erfaring og ikke mindst netværk.

Nedenfor vil jeg kort beskrive, hvad den enkelte kan gøre for at komme i job igen og/eller være på forkant med den ændrede situation efter COVID-19 – uden reelt at kende fremtidsperspektiverne.

1. Først og fremmest skal man gøre status på sine faglige kompetencer, erfaring og resultater. Hertil få styr på sine referencer.

2. Herefter skal man afklare med sig selv, hvad der personligt driver/motiverer jobmæssigt. Det er rent faktisk en væsentlig faktor, når man senere skal netværke og til jobsamtale. Udover at mærke efter selv – så vil det give god mening med tillidsfuld sparring og evt. understøtte dette med en personlighedstest.

3. Sideløbende skal man følge udviklingen, hvor man har sine kompetencer. Tænker klart, at der fremadrettet vil være et stigende behov for velfungerende Real Estate, FM og Work Places med god service/vedligeholdelse, projektstyring, effektive kontrakter/økonomi, digitalisering, teknologi.

4. På baggrund af ovenstående skal man opdatere sin LinkedIn profil og CV. Og i forhold til LinkedIn vil det være en fordel at følge interessegrupper og evt. synliggøre sin jobsøgning. Det er vigtigt at være synlig og udbygge sit netværk, hvor LinkedIn er en særdeles stærk platform. Virksomheder og rekrutteringsfirmaer følger dette nøje. CV kan i øvrigt med fordel indlægges på Jobindex, Jobzonen m.fl.

5. Endvidere vil det give god mening at forberede sig på gode samtaler i forhold til netværksmøder og jobsamtaler.

6. Mange jobmuligheder skabes gennem netværk. Derfor er det vigtigt for den enkelte at få styr på sit nære netværk – og i takt med egen afklaring af interesse og muligheder til stadighed udbygge sit netværk. Såfremt man aktuelt står uden job – så skal man udarbejde en realistisk målsætning. Kvartalsvise målsætninger med månedlig/ugentlig status. Forbered møderne med en fokus, som giver værdi for netværket. Møderne kan mange gange give inspiration til andre leads. Her gør COVID-19 det ikke nemmere, idet fysiske kaffemøder og fysiske netværksarrangementer ikke kan gennemføres. Her er man således endnu mere afhængig af de digitale medier, Microsoft Teams, telefon etc.

7. I processen vil det være givende med sparring med en man har tillid til eller søge professionel sparring.

8. Som del af netværket – så er der også en række rekrutteringsfirmaer, hvortil man kan sende sit CV og komme i spil ift. deres netværk. Her vil det give mening forinden at kigge på deres hjemmeside for at afklare branche relevans. Mange rekrutteringsfirmaer vil også kunne tilbyde outplacement/transition, hvor de oftest udarbejder et forløb tilpasset den enkelte kandidat indeholdende ovenstående punkter.

9. Herudover skal man følge jobannoncer og søge relevante jobs. Hvis det er muligt – så tag kontakt til referenceperson for jobbet og spørg ind til eventuelle afklaringspunkter. Det skaber også synlighed ift. interesse.

Anbefalingerne er baseret på den erfaring, som vi igennem mange år har samlet i Amalie Search and Selection, hvor vi blandt andet løser rekrutteringsopgaver i FM branchen, udviklingsforløb og outplacement/transition forløb.

Se mere om Amalie Search and Selection her.