Skip to main content

Bæredygtighed ved Services

Bæredygtighed ved Services

Ved services kan der opnås værdiskabelse i forhold til bæredygtighed ved catering. Det kan ske ved at optimere indkøb af råvarer og fremstille maden energieffektivt. En anden løftestang er at reducere madspild. Endelig kan det være en løftestang at undgå brug af engangsservice.

Der kan endvidere ved services opnås værdiskabelse i forhold til bæredygtighed ved kontorstøtte. Det kan som ved space/workplace management ske ved at udarbejde en hensigtsmæssig indkøbspolitik for materialer og udstyr, f.eks. med fokus på bæredygtige materialer og lang holdbarhed. En anden løftestang er at reducere brug af kopipapir m.m.

Et tredje område for værdiskabelse ved services er logistik og transport. Det kan ske ved at optimere transport. Det kan tillige ske ved at anvende køretøjer, der bruger bæredygtig energi. Endelig kan det ske ved at reducere rejser, herunder især flyrejser og anden transport baseret på fossile brændsler.

Et fjerde område er rengøring og arealpleje. Her kan anvendelse af miljøvenlige produkter, processer og udstyr bidrage til øget bæredygtighed.

Værditræ for Bæredygtighed ved “Services”

Værditræ-Bæredygtighed-Services

Interessenter og kommunikation ved “Services”

Eksterne interessenter: Ejere, investorer, leverandører, erhvervs- og faglige organisationer samt offentligheden

Interne interessenter: Topledelse, ledere af forretningsenheder og afdelinger, samarbejdsudvalg og medarbejdere

Kommunikation vedr. bæredygtighed rettes både mod virksomhedens eksterne og interne interessenter.

KPI’er for Bæredygtighed ved “Services”

KPI-Bæredygtighed-Services
Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Bæredygtighed som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:

Susanne Balslev Nielsen, Antje Junghans and Keith Jones (2017): Sustainability. Chapter 15 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Hjælp til strategier og udvikling inkl. energiledelse og bæredygtighedsstrategier:

http://www.cfm.dtu.dk/formidling/jubilaeum#guide-til-fm-vaerktoejer

http://www.cfm.dtu.dk/formidling/jubilaeum#jubilaeumsbog

Hjælp til totaløkonomi og levetidsomkostninger:

https://lccbyg.dk/

Gængse metoder til at arbejde systematisk med energi- og miljøledelse:

https://www.ds.dk/da/fagomraader/energi-miljoe-og-baeredygtighed

Introduktion til ESG (Environmental, Social and Governance):

https://www.nordea.com/da/baeredygtighed/baeredygtig-forretning/hvad-er-esg/

Introduktion til FN´s 17 verdensmål:

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Forfatterne

susanne-balslev-nielsen-talere-dfm-aarskonference-2023

Susanne Balslev Nielsen

Senior Chief Consultant in FM, Rambøll

Susanne Balslev Nielsen er uddannet civilingeniør og har en ph.d.. Hun har tidligere været ansat i NIRAS som ekspertisechef i Facilities Management (FM) i afdelingen Strategi og Analyse og nu er hun Senior Chief Consultant in FM hos Rambøll, hvor hun bl.a. arbejder meget med den bæredygtige udvikling internt i Rambøll.

per-anker-jensen

Per Anker Jensen

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.