Skip to main content

14. marts 2023, 08:30 - 10:30

Sådan får du styr på dine ledninger i jorden

Ny LER lov træder i kraft d. 1. juli 2023. Alle ledningsejere skal have re- gistreret deres ledninger i jord digitalt. Fra denne dato vil der ikke forud for gravearbejdet blive rettet særlig henvendelse til ledningsejer om placering af ledninger i jord.

Info


Dato

14. marts 2023

Tid

08:30 - 10:30

Sted


Online

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

Gratis for medlemmer

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen W. Nielsen kwn@dfm-net.dk.

Nye regler for LER.

Den 1. juli 2023 træder der en ny lov i kraft i forbindelse med LER. Alle ledningsejere skal have registreret deres ledninger i jord digitalt. Fra denne dato vil der ikke, forud for gravearbejdet, blive rettet særlig henvendelse til ledningsejer om placering af ledninger i jord. Oplysninger vil blot blive trukket fra det centrale register, som ledningsejere skal melde ind i.

1. januar 2018 trådte en ny udgave af LER-loven i kraft, som gav klima, – energi og forsyningsministeren en række hjemler til at stille krav til, hvordan ledningsoplysninger skal udleveres – i hvilken form og med hvilket indhold. For at muliggøre at graveaktører kan få udleveret ensartede sammenstillede ledningsoplysninger via LER 2.0 kræver det, at ledningsejere digitaliserer deres ledningsoplysninger samt tilpasser dem, så de kan udveksles i det påkrævede format. Da fristen for udlevering af ledningsoplysninger nedsættes fra 5 dage til 2-timer inden for hverdage, vil de fleste ledningsejer få brug for systemer, der kan sikre automatisk udveksling af ledningsoplysninger. For de fleste ledningsejere vil der være en omstillingsproces, for at kunne efterkomme de nye krav.

Efter mødet

Har du indsigt i de konkrete (nye) regler, og viden om, hvad der gælder for hvem

Har du hørt, hvordan Grundfos har løst udfordringen

Har du hørt, hvordan Dansk Almennyttig Boligselskab arbejdet på at opfylde LER 2.0 kravene og deres overvejelser i den forbindelse. – også om fremtidens løsning

Har du hørt, hvordan Københavns Kommune som forsyningsejer har løst opgaven

Målgruppe

Webinaret er for dig, der er ansvarlig for FM og/eller ledninger i jord, driftsledere, tekniske chefer eller digitaliseringsansvarlige.

Program – BEMÆRK, der er mulighed for at stille spørgsmål efter oplæggene

08.30 Velkomst ved DFM

08.35 LER 2,0 af Carina Rose Saxtorph AC-fuldmægtig ved Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

09.00 LER i rollen som forsyningsejer af Dorte Lyhne Haslund, Københavns Kommune

09.25 LER som god service, Mogens B Andersen, DAB bolig

09.40 LER som forretningskritisk kriterie, Rasmus Bay Kvisgaard, Grundfos

09.55 Afrunding

10.00 Tak for i dag

10.30-11.00 Spørgsmål

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.