Skip to main content

7. april 2022, 09:00 - 11:00

Kompetence-Torsdag om strategiske partnerskaber

Strategiske partnerskaber anvendes i stigende omfang både inden for FM generelt og ved bygningsrenovering.

Info


Dato

7. april 2022

Tid

09:00 - 11:00

Sted

Borupvang 3
2750 Ballerup

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

Gratis for medlemmer

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen W. Nielsen på 2964 4385 eller kwn@dfm-net.dk.

Strategiske partnerskaber anvendes i stigende omfang både inden for FM generelt og ved bygningsrenovering. Strategiske servicepartnerskaber er typisk baseret på såkaldte outcome-baserede aftaler. Den amerikanske forsker Kate Vitasek har udviklet et koncept for servicepartnerskaber betegnet Vested Outsourcing. I Danmark er der endvidere indgået en række strategiske partnerskaber om bygningsrenovering, og der er i 2021 udgivet to vejledninger herom.

Kompetence-Torsdag er en møderække med det nyeste fra FM-forskning om en række aktuelle emner.

Forud for mødet sender vi jer successivt en artikelserie af Per Anker Jensen, Professor emeritus og DFM æresmedlem. I artiklerne og ved møderne sætter Per lup på de nævnte emner og præsenterer jer for den seneste relevante forskning på området. Per sætter desuden emnet i en aktuel og praksisnær vinkel og giver sit syn på, hvordan emnet kommer til at præge FM’ere i fremtiden.

Lektor Christian Thuesen, DTU Management vil præsentere resultater af et følgestudie af de første strategiske partnerskaber med bygningsrenovering i Københavns Kommune.

Tilmeld dig de individuelle møder og få tilsendt artiklen senest torsdagen før Kompetence-Torsdagen.

Det er ikke en forudsætning at læse artiklen, før du deltager. Artiklens pointer bliver fremhævet i løbet af mødet.

Program:

09.00 – Velkomst og præsentationsrunde

09.15 – Præsentation af dagens emner ved Per Anker Jensen

10.00 – Pause

10.15 – Resultatet af de første strategiske partnerskaber med bygningsrenovering i Københavns Kommune ved Lektor Christian Thuesen, DTU Management

11.00 – Tak for i dag

Målgruppe:

Alle FM’ere uanset ledelsesniveau, som ønsker at dygtiggøre sig, samle viden og erfaringer på de forskellige områder af FM.

Efter mødet:

  • Er du opdateret på den seneste viden og haft en praksisnær debat med Per Anker Jensen og de øvrige af dine FM-kolleger.

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.