Skip to main content

5. maj 2022, 09:00 - 11:00

Kompetence-Torsdag om samarbejdet mellem FM og brugerne

Samarbejdet mellem FM og brugerne er vigtig for at udvikle FM-ydelser og opnå en høj brugertilfredshed. Det er imidlertid et emne, der findes meget lidt systematisk viden om. Et nyt studie fra Australien belyser dette med udgangspunkt i, hvordan brugere opfatter den respons de modtager fra deres FM-organisation, og giver en række begreber og metoder til at håndtere brugerhenvendelser.

Info


Dato

5. maj 2022

Tid

09:00 - 11:00

Sted

Borupvang 3
2750 Ballerup

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

Gratis for medlemmer

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen W. Nielsen kwn@dfm-net.dk.

Samarbejdet mellem FM og brugerne er vigtig for at udvikle FM-ydelser og opnå en høj brugertilfredshed. Det er imidlertid et emne, der findes meget lidt systematisk viden om. Et nyt studie fra Australien belyser dette med udgangspunkt i, hvordan brugere opfatter den respons de modtager fra deres FM-organisation, og giver en række begreber og metoder til at håndtere brugerhenvendelser.

Kompetence-Torsdag er en møderække med det nyeste fra FM-forskning om en række aktuelle emner.

Forud for mødet sender vi jer successivt en artikelserie af Per Anker Jensen, Professor emeritus og DFM æresmedlem. I artiklerne og ved møderne sætter Per lup på de nævnte emner og præsenterer jer for den seneste relevante forskning på området. Per sætter desuden emnet i en aktuel og praksisnær vinkel og giver sit syn på, hvordan emnet kommer til at præge FM’ere i fremtiden.

Efter en kort pause bliver der på hvert møde holdt et oplæg af emnet fra en dansk virksomhed/organisations hverdag.På dagens møde deltager Allan Murphy med erfaringer om bl.a. brugerinvolvering i forbindelse med byggeri.

Under begge oplæg er der diskussion og debat, så I får lejlighed til at diskutere emnet i plenum – hvordan ser I f.eks. på det i jeres organisationer? Hvilke udfordringer og muligheder ser I emnet rummer? Hvilke erfaringer eller indspark vil I videregive i debatten?

Tilmeld dig de individuelle møder og få tilsendt artiklen senest torsdagen før Kompetence-Torsdagen.

Det er ikke en forudsætning at læse artiklen, før du deltager. Artiklens pointer bliver fremhævet i løbet af mødet.

Program:

09.00 – Velkomst og præsentationsrunde

09.15 – Per Anker Jensen præsenterer dagens emner. Undervejs er der spørgsmål og debat

09.45 – Pause

10.00 – Allan Murphy, DTU: DTUs fremgangsmåde for involvering af brugere ved planlægning af byggeri og ambitionsniveau i opfølgningen på anvendelse af bygninger og faciliteter.

11.00 – Tak for i dag

Målgruppe:

Alle FM’ere uanset ledelsesniveau, som ønsker at dygtiggøre sig, samle viden og erfaringer på de forskellige områder af FM.

Efter mødet:

  • Er du opdateret på den seneste viden og haft en praksisnær debat med Per Anker Jensen og de øvrige af dine FM-kolleger.

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.