Skip to main content

10. marts 2022, 09:00 - 11:00

Kompetence-Torsdag om ejendomsstrategier og co-working

Co-working associeres normalt med faciliteter, der benyttes af freelancere og iværksættere.

Info


Dato

10. marts 2022

Tid

09:00 - 11:00

Sted

Borupvang 3
2750 Ballerup

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

Gratis for medlemmer

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen W. Nielsen kwn@dfm-net.dk.

Co-working associeres normalt med faciliteter, der benyttes af freelancere og iværksættere. Der er imidlertid en tendens til at co-working faciliteter i stigende omfang også anvendes af større, etablerede virksomheder som en del af deres portefølje af lokaler og arbejdspladser. Et hollandsk studie har undersøgt en række cases, der viser forskellige måder, hvorpå virksomheder kan anvende co-working faciliteter til at skabe mere fleksibilitet i deres portefølje.

Kompetence-Torsdag er en møderække med det nyeste fra FM-forskning om en række aktuelle emner.

Forud for mødet sender vi jer successivt en artikelserie af Per Anker Jensen, Professor emeritus og DFM æresmedlem. I artiklerne og ved møderne sætter Per lup på de nævnte emner og præsenterer jer for den seneste relevante forskning på området. Per sætter desuden emnet i en aktuel og praksisnær vinkel og giver sit syn på, hvordan emnet kommer til at præge FM’ere i fremtiden.

Rikke Brinkø Berg beretter, hvordan DTU/DTU Campus service arbejder med ejendomme, eksemplificeret ved et igangværende byggeprojekt, der sætter fokus på fleksibilitet, tværfaglighed og deling af faciliteter i både planlægningsfasen og i selve brugen af bygningen.

Efter en kort pause diskuterer I emnet i plenum – hvordan ser I på f.eks. på det i jeres organisationer? Hvilke udfordringer og muligheder ser I emnet rummer? Hvilke erfaringer eller indspark vil I videregive i debatten?

Tilmeld dig de individuelle møder og få tilsendt artiklen senest torsdagen før Kompetence-Torsdagen.

Det er ikke en forudsætning at læse artiklen, før du deltager. Artiklens pointer bliver fremhævet i løbet af mødet.

Program:

09.00 – Velkomst og præsentationsrunde

09.10 – Per Anker Jensen – Ejendomsstrategier og coworking, artiklens pointer og debat

10.00 – Pause

10.15 – Rikke Brinkø Berg, Space Manager, DTU Campus – erfaringer med DTU’s ejendomme og space management

11.00 – Tak for i dag

Læs artiklen her 

Målgruppe:

Alle FM’ere uanset ledelsesniveau, som ønsker at dygtiggøre sig, samle viden og erfaringer på de forskellige områder af FM.

Efter mødet:

  • Er du opdateret på den seneste viden og haft en praksisnær debat med Per Anker Jensen og de øvrige af dine FM-kolleger.

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.