Skip to main content

25. april 2024, 09:00 - 16:15

Fremtidens arbejdsplads

Vil du blive klogere på forventningerne til fremtidens arbejdsplads. Og er du nysgerrig på konkrete initiativer en række virksomheder og organisationer har gjort for at imødekomme de stadig større krav til en fleksibel, bæredygtig, digital, global og attraktiv arbejdsplads?

Info


Dato

25. april 2024

Tid

09:00 - 16:15

Sted

Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10
1473 København K

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

2.995 DKK ex. moms

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Else Marie Thorgaard emt@dfm-net.dk.

Vil du blive klogere på forventningerne til fremtidens arbejdsplads. Og er du nysgerrig på konkrete initiativer en række virksomheder og organisationer har gjort for at imødekomme de stadig større krav til en fleksibel, bæredygtig, digital, global og attraktiv arbejdsplads?

Så er dette arrangement om Fremtidens arbejdsplads interessant for dig.

Du vil komme med på en guidet tour i de muligheder og udfordringer arbejdspladsmodellen står overfor, hvor facility management i særdeleshed står overfor en revolutionerende ændring af den analoge arbejdsplads. Der vil være oplæg fra en teoretisk vinkel som vil blive suppleret med en række konkrete eksempler på hvordan virksomheder har analyseret, kommunikeret og implementeret en ny arbejdspladsstrategi, som også vil indeholde ærlige erfaringer med do’s and dont’s.

Efter dagen vil du have:

 • Forståelse for fremtidige trends
 • Indsigt i hybride arbejdspladsmodeller
 • Praktiske eksempler og erfaringer fra kommuner og private virksomheder
 • Inspiration til kommunikation og uddannelse
 • Tips til at komme i gang med at ændre arbejdspladsen
 • Indsigt i betydningen af kulturelle forskelle
 • Opmærksomhed på dilemmaer ved den hybride arbejdsplads
 • Netværk til andre med interesse for fremtidens arbejdsplads

 

Tilmelding her (åbner i nyt vindue)

Program –  med forbehold for ændringer:
Se nederst på siden for uddybning af hvert enkelt oplæg.

8.30: Ankomst, kaffe og croissanter

9.00: Velkomst og dagens program

9.05: Hvad kan vi forvente af fremtiden?, v. Claus Sneppen, Associated Partner Copenhagen Institute For Future Studies

10.15: Pause

10.25:

 • The Hybrid Workplace – Hvad er pointen med kontoret i det hybride arbejde?, v. Gitte Andersen, Gitte Andersen Consulting – The Workplace Faculty.
 • EY-case: Arbejde når du vil og hvor du vil – velkommen til en fuld hybrid arbejdsplads, v. Peter Haugaard, HR-direktør i EY

12.00: Frokost

12.30:

 • Topsoe-case: Tilblivelsen af en arbejdspladsstrategi, v. René Jacobsen, Director, Global Facility Management, Topsoe
 • Københavns Kommune-case: Skær ned på kvm og få medarbejdere på dit hold med kommunikation og uddannelse, Sine Jung Gormsen, Chefkonsulent og fagkoordinator for kommunikation og forandringsledelse, Effektive m2 i Københavns kommune

14.00: Pause

14.15:

 • Hjerteforeningen-case: Når kontorindretning og strategi går hånd i hånd, v. Stine McBean Larsen, Senior HR udviklingskonsulent hos Hjerteforeningen
 • Forskning, dilemmaer og prøvehandlinger i praksis, v. Eva Bjerrum, Distinguished Organisation Analyst, New ways of working, Alexandra Instituttet

16.00: Afrunding

16.10: Tak for i dag

 

Oplæg:

1) Hvad kan vi forvente af fremtiden?
Claus Sneppen, Associated Partner Copenhagen Institute For Future Studies
Når Claus kigger i krystalkuglen ser han, at fremtidens arbejdsplads er fleksibel og digital. Det betyder, at virksomheder skal indstille sig på, at medarbejdere er mere hjemme end de er på kontoret. Ifølge Claus dikterer tiden, at virksomheder skal øve sig i at arbejde mere kompetent både analogt og digitalt. Det er dyrt at drive et kontor og det er dyrt både tids- og miljømæssigt, når medarbejdere pendler til og fra arbejde. Fremover kommer medarbejdere ikke møde op på arbejdspladsen af vane, men fordi arbejdsopgaven tilsiger, at det er en god idé. Og virksomhederne kommer til at acceptere det, da kampen om de dygtige medarbejdere kun vil blive større de næste mange år.

2) The Hybrid workplace – Hvad er pointen med kontoret i det hybride arbejde?
Gitte Andersen, Gitte Andersen Consulting – The Workplace Faculty og forfatter til den netop udgivne bog “The Hybrid Worklife”
Kontoret har fået en ny rolle i det hybride arbejdsliv – stadig yderst relevant – men skal nytænkes og i lang højere grad levere på Engagement, Community og Fællesskab for at sikre produktivitet & innovation i et tæt samspil med arbejdet hjemmefra eller i den lokale hub. Det kræver ligeledes nytænkning af lederrollen, forståelse af den service vi skal levere på hele medarbejderrejsen, hvilke people- data vi indsamler for at sikre kendskab til vores medarbejders behov og hvordan vi sikrer fokus på formålet med arbejdet. Det og meget mere vil Gitte gøre os klogere på.

3) Topsoe – casepræsentation: Tilblivelsen af arbejdspladsstrategi
René Jacobsen, Director, Global Facility Management, Topsoe
Hvem er nøglepersoner at inddrage i processen, når en ny arbejdspladsstrategi skal udvikles. Hvordan kan pilotprojekter bruges til at trække læringer med i den videre proces. Og hvilke kulturelle udfordringer kan der være, når man arbejder med arbejdsplads og workplace i et globalt perspektiv. Og kompliceres det af at have laboratorie og kontorpladser side om side? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi kan se frem til at få besvaret, når Rene deler sine erfaringer med os.

4) Københavns kommune-casepræsentation: Skær ned på kvm og få medarbejdere på dit hold med kommunikation og uddannelse
Sine Jung Gormsen, Chefkonsulent og fagkoordinator for kommunikation og forandringsledelse, Effektive m2 i Københavns Kommune
Københavns kommune har de senere år arbejdet målrettet med at skære kvadratmeter af kommunens ejendomsportefølje, og har i den forbindelse indført aktivitetsbaserede arbejdspladser. Københavns kommune har i implementeringsfasen fokuseret målrettet på kommunikation og uddannelse af medarbejdere, og har dermed oplevet en relativ gnidningsfri implementering. Vi kan se frem til at blive indviet i kommunens praktiske erfaringer med arbejdet.

5) EY casepræsentation: Arbejde når og hvor du vil – velkommen til en fuld hybrid arbejdsplads
Peter Haugaard, HR-direktør i EY
Er du ansat hos EY, kan du arbejde når du vil og hvorfra du vil. EY har nemlig implementeret en fuld hybrid arbejdspladsstrategi. Peter vil i sit oplæg dele, hvilke strategiske overvejelser, der ligger bag beslutningen og hvad EY ønsker at opnå med en fuld fleksibel arbejdsplads. Vi vil også blive klogere på, hvilke udfordringer og muligheder det har givet ift. EYs kontorservices, og Peter vil folde ud, hvad han mener med, at modellen er tæt forbundet med ordene “tillid” og “dialog”.

6) Hjerteforeningen casepræsentation: Når kontorindretning og strategi går hånd i hånd
Stine McBean Larsen, Senior HR udviklingskonsulent hos Hjerteforeningen
At være en moderne og professionel NGO skal også afspejles i måden, kontoret er indrettet på. Det var udgangspunktet for indretningsarbejdet på Hjerteforeningen hovedkontor, der påbegyndtes i 2020. Hjerteforeningen har skåret ned på antallet af skriveborde og etableret en café, der er rammen for fællesaktiviteter, uformelle møder og samarbejde. Stine fra Hjerteforeningen vil også fortælle om den baselineundersøgelse, foreningen har lavet, hvor de har spurgt ind til medarbejdernes oplevelse af ændret adfærd og nye samarbejdsformer.

7) Forskning, dilemmaer og prøvehandlinger i praksis
Eva Bjerrum, Distinguished Organisation Analyst, New ways of working, Alexandra Instituttet
Hjemmearbejde er et glimrende alternativ til at møde ind på kontoret. Men når hjemmet bliver det primære arbejdsted, mener Eva, at der er risiko for, at medarbejderene bliver så optagede af eget arbejde og egen effektivitet, at nytænkning og fællesskabet går tabt og kontorerne langsomt dør. Eva vil dele findings fra en helt ny artikel om “Mental sundhed og hybrid arbejdsplads” og sætte skarpt på de dilemmaer, der er i et hybridt arbejdsliv. Desuden vil Eva præsentere konkrete cases, hvor hun sammen med arbejdspladser har arbejdet med eksperimenter og forskellige arbejdsformer på arbejdspladsen.

 

TILMELD DIG HER 

 

Fotograf: Anne Prytz Schaldemose
RITA Arch

 

(Se venligst bort fra nedenstående info om online tilmelding. Det er muligt, men anvend ovenstående link med grøn skrift “Tilmeld dig her”)

 

Tilmelding

Online tilmelding er ikke muligt til dette arrangement.