Skip to main content

Pressemeddelelse om nyt stort projekt i DFM

Fra fagligt netværk til videnscenter for bæredygtig Facilities Management: Dansk Facilities Management får stor bevilling fra Realdania.

Facilities Management, herefter FM, udgør en vigtig rolle i den grønne omstilling af samfundet. FM handler om drift, udformning og udvikling af bygninger og infrastruktur således, at rammerne giver værdi for både mennesker og forretning. Eller sagt med andre ord: FM sørger for rammerne omkring arbejdslivet, undervisningen, hospitalsbesøg og meget, meget mere.

Dansk Facilities Management vil accelerere den grønne omstilling af FM ved at samle, udvikle og formidle viden om FM. Til det formål har foreningen, hvor mere end 300 virksomheder er medlem, søgt økonomisk støtte fra den filantropiske forening Realdania til at igangsætte en række projekter, herunder et nyt stort projekt i DFM som omhandler digitalisering og bæredygtighed. Med en bevilling på over fem mio. kr. er Dansk Facilities Management klar til at gå i gang med følgende tre projekter:

  • Råd til indeklima (gennemføres i 2022 i samarbejde med Smith Innovation)
  • Vedligehold og klimabelastning (gennemføres 2022)
  • Digitalt Fundament for bæredygtig Facility Management (gennemføres 2022 – 2025)

Flemming Wulff Hansen, forperson for DFM er glad for opbakningen fra Realdania:

”Med projekterne her, tager vi et mile-skridt i vores ambition om at være et videnscenter. Det giver os en enestående mulighed for at bidrage til FM-branchens fortsatte udvikling mod en bæredygtig fremtid. I kølvandet på afviklingen af Center for FM på DTU har der manglet en central aktør indenfor FM-viden. En rolle, som vi med projekterne her kan begynde at fylde ud. Vi er både meget glade og meget ydmyge over den enorme opbakning vi har fået fra både vores medlemmer, men også vores mange samarbejdspartnere og nu ikke mindst Realdania.” udtaler han.

Inddragelse af praktisk viden og samarbejde med andre aktører

Inddragelse af praktisk viden er en hjørnesten i alle Dansk Facilities Managements projekter. Det er ambitiøse – og vigtige – dagsordener projekterne tager fat på, og det bliver helt afgørende for projekternes succes, at der inddrages viden fra både FM-praktikere, forskere, software-leverandører, rådgivere, og aktører, der har sammenhæng med FM – f.eks. aktører fra byggeriet, og servicefagene.

Helle Lohmann Rasmussen, Viden- og udviklingschef i DFM siger om projekterne:

”Vi står overfor en massiv opskalering af vores videns- og udviklingsaktiviteter, som et resultat af en målrettet satsning i foreningen. Projekterne har rod i efterspørgsel og behov hos vores medlemmer, blandt andet formuleret sammen med vores udvalg, og vi er rigtigt glade for at kunne imødekomme et behov i FM-branchen om mere viden, der på en praksisnær og implementerbar måde, kan accelerere udviklingen af branchen.”

Fra netværk til videnscenter for FM

Dansk Facilities Management blev etableret i 1991 som et fagligt netværk, for alle der arbejder med FM. Et stærkt fagligt netværk er stadig fundamentet for foreningen, men i takt med at medlemstallet er steget og den fortsatte professionalisering af branchen, oplever foreningen en stigende efterspørgsel efter viden og praktisk vejledning.

Laura Lindahl, direktør i DFM, glæder sig over den rejse, DFM er startet:

”Det har stor betydning for den værdi, vi kan tilbyde vores medlemmer, at vi udvider vores forening fra at være et fagligt netværk, til også at være et videnscenter. Med den eksterne med-finansiering af projekterne har vi kunnet mande op i sekretariatet, så vi kan tilbyde vores medlemmer endnu mere viden, samtidig med at vi selvfølgelig fortsætter med afholdelse af medlemsmøder, faciliterede netværk, udgivelse af vores medlemsblad og meget, meget mere.”

Læs mere om de igangværende projekter her:

For yderligere kontakt

____

Dansk Facilities Management (DFM) er:

… en medlemsforening, for personer, der beskæftiger sig med facilities management (FM).

FM handler om udformning, drift, vedligehold og udvikling af bygninger, inde såvel som ude, og er et arbejdsfelt bestående af mange forskellige discipliner. DFM samler offentlige og private FM-organisationer, leverandører og rådgivere.

Mere end 300 virksomheder er medlem af foreningen. Foreningen er bygget op omkring en bestyrelse på 5+2 personer, et sekretariat med 6 faste medarbejdere og en række konsulenter, som løser forskellige opgaver for foreningen. Foreningen har en udvalgsstruktur, hvor medlemmerne er med til at præge foreningens arbejde.

DFM afholder medlemsarrangementer, seminarer og konferencer med ny viden, cases, best practise, inspiration og debat om aktuelle problemstillinger med relevans for FM. Vi har blandt andet 3 aktive udvalg, faciliterer 12 netværk med over 170 aktive deltagere, og udgiver et kvartalsvist medlemsblad.