Skip to main content

Nyt stort projekt i DFM: Digitalt Fundament for Bæredygtig Facility Management

Konkrete og praktiske guides og specifikationer til FM-branchen. Det er det forventede udbytte i et nyt stort projekt, som DFM skal arbejde på i perioden 2022-2025. Projektet har titlen “Digitalt Fundament for Bæredygtigt Facility Management” og er støttet af Realdania.  

Projektet er opdelt i fire delprojekter, der tilsammen udgør en central del af et digitalt fundament for bæredygtig FM:   

  1. FM-anvendelse af digitale bæredygtighedsinformationer 
  2. FM-specifikation af bæredygtige driftsplaner og -budgetter
  3. Værdiskabende implementering af FM-Systemer
  4. FM-kompetencer til modtagelse af bæredygtige byggeprojekter

Digitalisering og bæredygtighed hænger uløseligt sammen 

FM-branchen har brug for at kunne indsamle, håndtere og udnytte digitale informationer om bygninger effektivt, for at imødekomme stigende krav og ambitioner om at bidrage til den grønne omstilling og tage nye teknologier i brug. Det gælder både for eksisterende og nyopført byggeri. DFMs medlemmer har længe efterspurgt fælles retningslinjer, forslag og anbefalinger til gode måder at etablere et digitalt fundament på, og det er netop det, som projektet her ønsker at hjælpe med.  

Projektet udvikler guides og fælles retningslinjer 

Projektets mål er at stille fælles guides og koncepter til rådighed for den danske FM-branche på udvalgte og centrale områder indenfor bæredygtig og digital FM. Ved at samle udviklingsarbejdet af disse guides og koncepter i DFM, undgår vi, at hver enkelt FM-organisation bruger ressourcer på individuelle udviklingsprojekter og i stedet kan bruge ressourcerne på en hurtigere omstilling til bæredygtig FM.  

Projektet tager udgangspunkt i driftsfasen, ikke byggefasen 

I både driftsorganisationer og byggeprojekter, har man i mange år været optaget af at svare på, hvordan data fra byggeri skal overføres til driften. I dette projekt ser vi et øjeblik bort fra, hvilke data og informationer byggeriet producerer for at kunne bygge, og fokuserer i stedet blandt andet på hvilke informationer, der er brug for, for at understøtte bæredygtig FM, og hvordan disse kan organiseres.

Det forventer vi på sigt vil gøre dialogen mellem drift og byggeri langt mere værdiskabende, og derfor er vores klare forventning, at projektets guides og koncepter vil hjælpe FM-organisationer med at skabe øget sammenhæng mellem informationer i drift og i bygge-/renoveringsprojekter. 

Massiv inddragelse af praktisk viden og koordinering med andre aktører

Det er en ambitiøs – og vigtig – dagsorden projektet tager fat på og inddragelse af viden fra mange parter er en hjørnesten i projektet. Det bliver helt afgørende, at vi inddrager viden fra både FM-praktikere, fra software-leverandører, fra rådgivere, og fra aktører, der har sammenhæng med FM – f.eks. aktører fra byggeriet, og servicefagene.  

Udvikling af DFM til videnscenter 

Yderligere er projektet et vigtigt element i DFMs rejse fra et netværk til et videnscenter. 

Vi oplever stigende medlemstal og øget deltagelse i vores udvalg, netværk og arrangementer. Med projektet her, vil vi have et stærkt udgangspunkt for at udvikle en organisation, der kan initiere og gennemføre innovations- og udviklingsprojekter om FM. Ikke bare i dette projekt, men forhåbentligt løbende udvide med nye projekter, som kan producere viden og løsninger, som vores medlemmer efterspørger. 

Læs mere om projektet for Digitalt Fundament for Bæredygtig Facility Management her.

Kontaktperson: Helle Lohmann Rasmussen, viden- og udviklingschef i DFM, hlr@dfm-net.dk 

Projekttitel: Fundament for bæredygtig og digital Facility Management 

Projektet gennemføres i årene 2022-2025 

Projektet ledes af DFM, finansieres af Realdania.