Skip to main content

Billedet: Lena Paustian i gang med undervisningen af første hold af Facility Manager uddannelsen, hvor undervisningen foregik hybrid – dvs. at nogle studerende var til stede i klasselokalet, mens andre deltog virtuelt.

Studerende giver KEAs Facility Manager ledelsesuddannelse høj tilfredshedsscore på 4.7 ud af 5

Artikel
Eva B. Pedersen, Kommunikationskonsulent, KEA – Københavns Erhvervsakademi

Marts 2022

I efteråret 2021 startede Danmarks første Facility Manager-uddannelse på akademiniveau for nuværende og kommende ledere indenfor Facility Management. Uddannelsen foregår hos KEA, Københavns Erhvervsakademi, der blandt andet er kendt for sin uddannelse af Bygningskonstruktører.

Og den har fået en god start.

Tilfredshedsundersøgelsen på det nyligt afsluttede første hold på KEA’s Facility Manager ledelsesuddannelse, viser en score på hele 4.7 ud af 5 mulige.

Rammer et voksende behov blandt virksomhederne

Den flotte start glæder den ansvarlige for Facility Manager ledelsesuddannelsen, uddannelseskonsulent Søren Dam:

”Vi er virkelig glade for at have taget de første skridt til at imødekomme det uddannelsesbehov, vi har identificeret i markedet. Her i foråret udbyder vi 4 moduler, herunder et nyudviklet introduktionsmodul, der starter allerede primo april. Og der kommer endnu flere relevante moduler til efteråret,” fortæller han.

”Baggrunden for uddannelsen er en markedsundersøgelse, vi har foretaget med både interesseorganisationer, offentlige og private organisationer,” fortæller Søren Dam og uddyber:

”FM-funktionerne oplever øget pres i forhold til effektiviseringer, nye leverancemodeller og kortere tid til at eksekvere. Undersøgelsen afdækkede et behov for øgede kompetencer på det taktiske og operationelle niveau – og specielt i forhold til ledelse, outsourcing, kontraktstyring og tilstandsvurderinger.”

Johnny Jacobsen, direktør for Global FM&RE hos Rambøll som har været censor på den nye uddannelse, er enig:

”Det billede genkender vi. Vores opgave er at understøtte forretningen, vi drifter vores kontorer, interagerer med ledelsen og vi håndterer vores services og tilknyttede leverandører. Vi rekrutterer typisk folk til FM med meget forskellige baggrunde, men i udgangspunktet har de begrænset eller ingen teoretisk viden indenfor FM. De er gået ind i branchen, og har arbejdet sig til erfaring,” fortæller Johnny og fortsætter:

”Men de kommer til kort, når de skal agere i forhold til fx ledelse og økonomi eller i en mere ’corporate kontekst’, og forhandle med beslutningstagere med tungere teoretiske baggrunde end dem selv såsom økonomer og ingeniører,” siger Johnny.

Hos Rambøll er Johnny Jacobsen direktør med det overordnet ansvar for FM og Real Estate for 214 kontorer i 30 lande, hvor der huses mere end 16.000 medarbejdere.

”Der mangler specialiseret, formel og anerkendt uddannelse på højt niveau for Facility Management medarbejdere og ledere, så de kan udvikle sig både taktisk, operationelt og ledelsesmæssigt. Helt generelt har vi i Danmark brug for det, og det er et godt initiativ, at KEA prøver at lave en formel uddannelse, der kan blive anerkendt ikke blot i Danmark men også uden for Danmark, ” afslutter han.

Uddannelsen kommer omkring både praktik og ledelse

Alex Henriksen, kasernemester i Forsvaret deltog på det første modul ’Outsourcing og drift af serviceopgaver’:

”Der er stor spændvidde i faget. Du kommer omkring både udbydersiden og leverandørsiden. Det har været sundt at se det fra begge sider,” fortæller han.

Netop det at komme omkring de forskellige sider af FM har været en vigtig pointe. Uddannelsen er en grundig indføring i både praktik og ledelse – og den kommer hele vejen rundt omkring FMs mange forskellige situationer og krav.

Derfor appellerer den også bredt, og deltagerne på uddannelsens første modul kom fra vidt forskellige stillinger. Nogle var specialister, nogle var funktionskoordinatorer og andre var funktionsledere.

Lena Paustian som underviser på uddannelsen, fortæller:

”På første modul var der forskellige virksomheder repræsenteret. Og dét var en succes. Den erfaringsudveksling, der sker i rummet på tværs af virksomheder, er en stor bonus. Det giver både nye erkendelser og sikrer anvendeligheden, når det overføres til hverdagen.”

Lena Paustian er ligesom de øvrige undervisere hentet fra FM-branchen for at styrke uddannelsens intention om tæt kobling til de faktiske behov og virkelighed i branchen.

Lenas mere end 20 års erfaring fra FM-branchen med både private og offentlige organisationer på nationalt og internationalt niveau har vakt genklang hos deltagerne:

”Det bedste var underviseren: Hendes solide erfaring udefra med FM-drift, og at hun brænder for FM. Det motiverede til at lære,” fortæller Alex Henriksen, der deltog på uddannelsens første hold fra Forsvaret, hvor han til daglig arbejder med Facility Management i sin egenskab af Kasernemester.

Eksterne censorer sikrer, at kvaliteten er i top

”For at sikre den høje standard og at uddannelsen imødekommer branchens behov, har vi eksterne censorer til eksamen, og de er hentet fra højt niveau i FM-branchen,” siger Lena Paustian og henviser til Johnny Jacobsens virke som censor, ved siden af hans stilling som direktør for Global FM&RE hos Rambøll.

Og kvaliteten lod ikke skuffe:

”Det første hold har igennem deres engagement virkelig demonstreret, at de har løftet deres faglige kompetencer. De er endt med at kunne bruge de forskellige værktøjer til at skabe resultater i deres arbejdssituation. Det viste sig også med en meget flot eksamen.” fortæller Lena.

Praksisnær læring, der kan bruges med det samme

Uddannelsen er designet til at være praksisnær. Foruden at det lærte arbejdes løbende ind, kobles undervisningens teorier og værktøjer til den virkelighed, man møder i Facility Management. Det vil sige, at de studerende kan anvende det, de lærer i deres dagligdag 1:1 med det samme.

”Deres dagligdag inddrages hele tiden i undervisningen i forhold til teorierne. Det bliver pludselig meget synligt for dem. Relevant og konkretiseret,” siger Lena og fortsætter:

”Et eksempel kan være, hvis man ikke kan løsne op for en konstruktiv dialog og samarbejde med sin leverandør. Her har vi arbejdet med samarbejdsmodeller og teori, der har gjort, at de studerende kunne se problematikken fra en ny synsvinkel, og identificere hvilke forhold der gør, at en sådan situation opstår. De fik værktøjer til at gå hjem og teste og afprøve, hvordan de kunne påvirke samarbejdet konstruktivt.”

Fleksibilitet i uddannelsen passer til en travl FM-hverdag

Hvis man har et fuldtidsarbejdet, er dette ikke et problem i det uddannelsen er designet til at kunne tages på deltid med cirka én undervisningsdag om ugen ved siden af et fast arbejde. Hvis du vælger at tage hele uddannelsen, tager den omkring tre år at fuldføre.

Uddannelsen er fleksibel – det vil sige, at de studerende selv kan skræddersy deres uddannelsesprofil med de valgfagsmoduler, der er relevante for netop deres arbejdssituation og karriere.

”Du bestemmer selv i hvilken rækkefølge, du tager modulerne,” fortæller Søren Dam, ”og om du fx vil have et enkelt modul og måske senere komme tilbage for at tage hele uddannelsen. På den måde passer uddannelsen godt ind i de flestes travle arbejdsliv og tidshorisont, og er samtidig en gevinst tidsmæssig, fordi de studerende tager deres arbejdsproblematikker med ind undervisningen og får løst dem,” siger Søren.

Det videregående niveau giver sikkerhed for fremtiden

”’KEA’s Facility Manager ledelsesuddannelse adskiller sig fra andre efteruddannelsestilbud ved at være en formel og statsanerkendt uddannelse på videregående akademiniveau svarende til 60 ECTS-point og dermed kompatibel med europæiske uddannelsesstandarder,” siger Søren Dam og uddyber:

”Det giver en række fordele for dig som studerende, herunder at hvert modul afsluttes med en eksamen. Det vil sige, at du får et eksamensbevis på dine opnåede kompetencer. Og dine kompetencer er kvalitetssikrede – fordi undervisningen også er kvalitetssikret og skal leve op til kravene til akademiuddannelse,” fortæller Søren.

”Derudover er det en fremtidssikring: Et statsanerkendt eksamensbevis med ECTS-point er en adgangsbillet til både det danske og europæiske uddannelsessystem, hvis man ønsker at læse videre fx på diplomniveau. Uddannelsen kan i modsætning til enkeltstående kurser, løfte forståelsen på hele fagområdet, så du både får mere overblik og sammenhæng, mens du studerer,” slutter Søren.

Til efteråret vil KEA’s Facility Manager ledelsesuddannelse blive udbygget med yderligere tre moduler, der understøtter ledelse af projekter, den bæredygtige dagsorden og kundeoplevelsen.

Læs også om KEA’s Facility Manager ledelsesuddannelse i vores seneste udgave af FM Update 2/2022 her.

Start på Facility Manager uddannelsen allerede til april

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig på: https://kompetence.kea.dk/uddannelser/ledelse/facility-manager

Har du spørgsmål?

Kontakt uddannelseskonsulent Søren Dam på mobil 60 14 84 70 eller e-mail sodh@kea.dk