Skip to main content

Case fra Gladsaxe Kommune

 

Tiltag
Partnerskab halverer madspild i Gladsaxe

Verdensmål
12 Ansvarligt forbrug og produktion
13 Klima indsats
17 Partnerskab for handling

Fordele for organisationen

  • Pilotcasene har vist, at det med en dedikeret indsat og relativt få midler er muligt for alle typer køkkener at reducere madspild markant.
  • Indsatsen har resulteret i op til 50 procent reduktion af madspild på få måneder med store økonomiske besparelser som bonus.
  • Indsatsen har skabt en stor bevidsthed og tro på, at det er muligt at handle ret hurtigt, og at det betaler sig for det enkelte køkken, virksomhed eller institution at arbejde med madspild.
  • I genoptrænings-centeret Kildegården lykkedes det at reducere madspildet med 40 pct., som svarer til en årlig besparelse på 70.000 kr.
  • Vurderingen er, at der med lignende indsatser i alle Gladsaxe Kommunes plejecentre, er potentiale for at reducere CO2-udledning fra madspild med 115 ton CO2 årligt.
  • Det er en investering, som hurtigt tjener sig hjem i form af færre udgifter til råvarer, uden at det går ud over service, mængde eller kvalitet.
  • Det har skabt en stemning af ’just do it’.
  • Indsatsen er ved at blive udbredt og er et vigtigt ben i Gladsaxe Kommunes arbejde for at halvere madspild i 2030, som er en central målsætning i kommunens Strategi for Grøn Omstilling.

Case – Hvad gjorde vi
En tredjedel af alt den mad, der produceres på verdensplan, går til spilde. Den fælles erkendelse af, hvor stort et CO2-aftryk og dermed også økonomisk regning, der stammer fra madspild, er baggrunden for, at vi i Gladsaxe har igangsat en fælles indsats på tværs af virksomheder, kommunale institutioner og uddannelsesinstitutioner, for at reducere madspild.

I et samarbejde mellem kommunen, Gladsaxe Erhvervsby, start-up virksomheden FOODOP, DTU studerende og forskere har vi udviklet og testet et nyt koncept til at reducere madspild. Konceptet er testet på fem forskellige madordninger, både offentlige og private.

Konceptet består af elektroniske IoT mad-vægte, der samler detaljerede data om madspild, dashboards til formidling af data, en portal til menuplanlægning og videns-deling – og ’madspildskort’, som er et konkret værktøj til, hvordan man kan ændre vaner.

Vigtige erfaringer
Det har været afgørende for indsatsens succes, at vi har udviklet projektet i et sam-arbejde mellem Gladsaxe Kommune, DTU, cateringvirksomheden Jespers Torve-køkken, start-up virksomheden FOODOP og erhvervspartnerskabet Gladsaxe Erhvervsby, som repræsenterer en lang række store og små virksomheder.

Den måde at samarbejde på gennem lokale partnerskaber, hvor vi udvikler løsninger i fællesskab på tværs af offentlige og private aktører og tester dem i praksis, har vist sig yderst effektiv også på en række andre klimaudfordringer i Gladsaxe fx bygge-spild, transportspild, elektronikspild og emballagespild. Det er alle udfordringer med et stort potentiale for at reducere CO2.

Hvad overraskede
Det overraskede hvor meget madspild, der blev målt, selv i køkkener, som har en selvopfattelse af at have gjort meget for at undgå madspild. Det overraskede lige så meget hvor stor en forskel det gjorde alene at få tal på madspildet. At få konkrete tal på skaber en bevidsthed og en fornemmelse for problemets størrelse, som i sig selv skaber forandringer.

Flot film
I denne flotte film kan du blandt andet se Trine Græse, der er borgmester i Gladsaxe Kommune, udtale sig om projektet: Partnerskab halverer madspild i Gladsaxe.

Kontaktperson
Erhvervschef og leder af Gladsaxe Erhvervsby, Karen Brosbøl Wulf, (KARWUL@gladsaxe.dk)