Skip to main content

Kompetence-Torsdag artikel om strategiske samarbejder og partnerskaber

Strategiske samarbejder og partnerskaber anvendes i stigende omfang både inden for FM generelt, ved bygningsrenovering og byggeri. Betegnelsen strategisk partnerskab indebærer, at der er tale om et langsigtede samarbejde. Det indebærer tillige at samarbejdet anses for at være af strategisk betydning for parterne og derfor er forankret i parternes øverste ledelse. Hvorvidt et samarbejde har karakter af et partnerskab er afhængigt af, hvor intens relationerne mellem parterne sigter på at være. Et strategisk samarbejde kan være baseret på at en leverandør varetager en på forhånd fastsat ydelse til en kunde. Ved et strategisk partnerskab vil der være tale om at parterne forpligter sig til at indgå i og opbygge et tæt og tillidsbaseret samarbejde, hvor parterne fastsætter nogle fælles målsætninger for samarbejdet og i fællesskab skaber en udvikling til gavn for begge parter.

Til dagens møde vil der blive taget udgangspunkt i Per Anker Jensens artikel omkring strategiske samarbejder og partnerskaber. Til hver Kompetence-Torsdag vil du som deltager få tilsendt en artikel omkring dagens emne, som mødet vil tage udgangspunkt i.

Vi har allerede offentliggjort artiklen, som du har mulighed for at læse her.

“Aftaler om strategiske samarbejder og partnerskaber indgås typisk for en afgrænset årrække, f.eks. 4 år med mulighed for 1-2 års forlængelse medmindre der er tale om byggeprojekter med efterfølgende drift. For offentlige og offentligt støttede organisationer er dette bundet op på EU’s udbudsregler med henblik på konkurrenceudsættelse. Private virksomheder er ikke bundet af EU’s udbudsregler, og der findes eksempler på mere uformelle strategiske samarbejder uden en fastsat tidsbegrænsning. Det kan dog i alle tilfælde være hensigtsmæssigt med en markedsafprøvning med mellemrum.”, Per Anker Jensen.

Se hvilke emner Kompetence-Torsdag berører under vores arrangementer her.