Skip to main content

DFM afholder to spændende workshops i november


I forbindelse med vores udviklingsprojekt “Fundament for digital og bæredygtig facility management” afholder vi hele to workshops i november måned.

 

Projektets mål er at stille fælles guides og koncepter til rådighed for den danske FM-branche på udvalgte og centrale områder indenfor bæredygtig og digital FM. Projektet forløber i perioden 2022-2025 og er opdelt i fire delprojekter, der tilsammen udgør en central del af et digitalt fundament for bæredygtig FM.

De to workshops er et led i det videre arbejde med vores to første delprojekter – delprojekt A “FM-anvendelse af digitale bæredygtighedsinformationer” og delprojekt B “FM-specifikation af bæredygtige driftsplaner og -budgetter”.

Med delprojekt A er ambitionen at lave et værktøj, der er bred opbakning til i branchen, og som der efterfølgende vil være stor tilslutning til. Kim Jacobsen er projektleder på delprojekt A.

Formålet med delprojekt B er at give FM- og byggebranchen et værktøj, der kan sikre udarbejdelse af fyldestgørende driftsplaner og budgetter til drift af nye bygninger eller lejemål. Susanne Balslev Nielsen er projektleder på delprojekt B.

Workshops

Vi ønsker at bringe din viden og erfaring i spil i forbindelse med begge delprojekter. Derfor inviterer vi til hele to workshops i november måned.

Onsdag den 16. november

Workshoppen vil have fokus på de driftsplaner og driftsbudgetter som bør være på plads for god ejendomsdrift. Under workshoppen vil vi i fællesskab diskutere en fremtidig fælles struktur til driftsbudgetter og driftsplaner i FM-branchen samt høre deltagernes erfaringer med driftsbudgetter og driftsplaner.

Programmet vil bestå af oplæg og deltagernes kommentering evt. i grupper.

Tilmeld dig til workshoppen her

Fredag den 25. november

Til denne workshop skal vi drøfte delprojekt A “FM-anvendelse af digitale bæredygtighedsinformationer – i nye og eksisterende bygninger” og ønsker derfor din viden og erfaring indenfor emner som bl.a. bæredygtighedsinformationer, data-governance strategi og digitale FM-systemer.

Workshoppen vil bestå af både oplæg og gruppearbejde.

Tilmeld dig til workshoppen her

Læs mere om det samlet udviklingsprojekt samt delprojekterne her.