Skip to main content

Guide til Driftsplaner

Guide til driftsplaner er blandt de første af en række planlagte DFM-guides, der udgives som resultater af projektet Fundament for digital og bæredygtig Facilities Management, se omtale af projektet på bagsiden. Disse guides er sammen med bl.a. FM Værdiguide og Bæredygtig FM – cases vi deler med til at understrege, at DFM ikke alene er et netværk for erfaringsudveksling, men tillige et videnscenter, der udvikler ny viden og sætter standarder for professionel FM.

Dansk Facilities Management håber, at du vil finde inspiration og støtte til udvikling af FM-processer vedr. ejendomsdrift og services i disse guides. Vi håber desuden, at FM-professionelle vil tage disse guides til sig som fælles sprog, på samme måde som med Håndbog i Facilities Management.

Guide til driftsplaner er udarbejdet i et delprojekt, hvorfra der ligeledes er udarbejdet Guide til driftsbudgetter og -regnskaber. Der er en tæt sammenhæng mellem disse to guides, idet de er opbygget med en fælles struktur/kontoplan. Det kan derfor være en fordel at anvende begge guides. Men selv om det ikke er muligt at implementere en ny kontoplan, så forventes det alligevel at være muligt at anvende Guide til driftsplaner med en tilpasning til den struktur, der anvendes i virksomheden.

Som led i delprojektet er der gennemført to workshops i november 2022 og april 2023 med en række inviterede oplægsholdere samt møder med en række eksperter. I forbindelse hermed er der gennemført testcases med Københavns Universitet, Campus Service og ejendomsvirksomheden Heimstaden. Eksempler fra disse test-cases findes i afsnit 8. Navne på de medvirkende eksperter er listet i kolofonen.

Tak til deltagere i workshops og øvrige bidragsydere. Særlig tak til den filantropiske forening Realdania for støtte til projektet.