Skip to main content

Virksomheder udnytter dataanalyser til at skabe fremtidens kontorkoncept

2MOVE

Hybride kontorløsninger, hjemmekontor, digitale tigerspring og helt nye workflows. Det er den nye, komplekse virkelighed, som virksomheder i øjeblikket er i fuld gang med at indrette deres fysiske rammer og organisering til. Hvor udgangspunktet for bare få år siden var de fysiske rammer, så er de virtuelle samarbejdsformer i dag en helt central del af organiseringen, indretningen, kulturen og arbejdsformen i kontorlivet.

”Pandemien har accelereret en ny normal, der for de fleste virksomheder fordrer en noget anderledes tilgang til disponering af kontoret. Det er det, vi hos 2MOVE kalder RIGHTSIZE og har centreret vores rådgivning omkring. Med RIGHTSIZE styrker virksomhederne deres medarbejderengagement, sikrer effektiviteten og i sidste ende også de økonomiske resultater i den nye virkelighed, hvor medarbejderne flekser frit mellem hjemmet, kontoret og alle tænkelige arbejdssteder derimellem,” siger Jacob Garder, Founder og CEO hos 2MOVE.

Med afsæt i data og indsigter fra digitaliserede interviews af medarbejderne, som er nøje afstemt med de projektrammer, ledelsen har opsat, har 2MOVE bl.a. specialiseret sig i at udarbejde konkrete forslag til optimering af de fysiske rammer. Og det er et efterspurgt værktøj i øjeblikket, hvor rigtig mange virksomheder og organisationer står over for en totalomvæltning af tilgangen til deres fysiske rammer.

For ifølge Jacob Garder er der rigtig mange faktorer, der skal gentænkes. Og det kan være særdeles udfordrende for virksomheder at overskue og navigere i den virkelighed, de møder her på bagkanten af pandemien.

”Med afsæt i vores digitale analyseværktøjer hjælper vi virksomhederne med at skabe en struktureret metode til at overskue og udnytte indsigter og erfaringer fra organisationen og medarbejderne. Dermed hjælper vi kunderne med at indrette den mest effektive arbejdsplads og det optimale kontormiljø ud fra hver enkelt virksomheds unikke strategi – og ikke mindst de ansattes behov,” forklarer han.

Kontorkonceptet er blevet et konkurrenceparameter

Når virksomheder og organisationer i stigende grad efterspørger 2MOVEs kompetencer i bestræbelserne på at indrette fremtidens kontorkoncept, hænger det også sammen med, at den nye måde at indrette og organisere sig på, gør dem langt mere effektive end før pandemien. Ikke mindst fordi fleksibilitet og virtuelle samarbejdsformer har skabt et afsæt for øget engagement, produktivitet og i sidste ende økonomiske resultater.

”Det er det momentum, som erhvervslivet lige nu har et udtalt behov for at omstille sig til, men som mange savner fakta-baserede redskaber til at drive. Og det er et behov, der kun forstørres af, at evnen til at imødekomme medarbejdernes krav og forventninger til den moderne “workplace experience” og fleksibilitet, er blevet centralt for at tiltrække talent og kompetencer i et konkurrencepræget jobmarked. Alt det til sammen stiller derfor nye krav til kontorkoncepter, workflows, teknologi og de værktøjer, der anvendes på arbejdspladserne,” siger Jacob Garder.

Potentiale for at spare på huslejen

Han peger også på, at udviklingen, der er i fuld gang, typisk også medfører, at færre medarbejdere er fysisk til stede på samme tid. Det betyder, at mange virksomheder faktisk har mulighed for at justere på deres behov for fysisk kontorplads. For nogen fører det til en total gentænkning af, hvordan de eksisterende m2 bedst benyttes. For andre, at kontorarealet reduceres eller at fremtiden ligger i et mindre, men langt mere skræddersyet lejemål.

”Som en naturlig konsekvens af den store fokus på RIGHTSIZE, så hjælper vi i øjeblikket også virksomheder med at gentænke og forhandle deres lejekontrakter med afsæt i et realistisk billede af deres muligheder i eksisterende eller i nye lejemål,” fortæller Jacob Garder.

Han pointerer, at virksomheder ofte står alene over for professionelle aktører som mæglere og udlejere. Derfor kender de tit ikke deres reelle muligheder for at udvikle rammerne for kontoret i en forhandling med udlejer.

I dag er 2MOVE de eneste på det danske ejendomsmarked, der leverer uvildig rådgivning til lejere om bl.a. optimering af kontorudnyttelse, kontraktforhandling og search. Med hjælp fra avanceret teknologi skaber 2MOVE indsigt og viden og sikrer derved et effektivt beslutningsgrundlag for virksomheder, der overvejer et nyt kontor – eller vil udnytte eksisterende rammer bedre.