Skip to main content

Case fra BEC, STU Roskilde og Roskilde Kommune

Tiltag
BEC har i samarbejde med Roskilde kommune indgået et samarbejde, hvor et hold af unge mennesker, som har andre forudsætninger i livet, plejer BEC’s udearealer og grønne områder, med det formål at tage ansvar og have opgaver i dagligdagen. Udover pleje af grønne områder varetager holdet også 60.000 bier som et led i et ”fra jord til bord” projekt.

Verdensmål
3 Sundhed og trivsel
8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
10 Mindre ulighed

Fordele for organisationen
BEC har hele tiden flotte og velplejede udearealer, samt salg af honning i kantinen. Roskilde Kommune har fået aktiveret unge mennesker, som har andre forudsætninger i livet.  

Case – Hvad gjorde vi
Roskilde kommune har udpeget en projektleder, som har ansvaret og instruerer de unge mennesker. BEC betaler et fast månedligt vederlag som finansierer projektet.

Derudover er der indgået en aftale med STU Roskilde (studieskolen). STU Roskilde har en vision om at hjælpe mennesker til at opnå selvstændighed ved at give dem nogle erfaringer, de kan bruge resten af livet. STU Roskilde har en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der henvender sig til unge, som ikke kan følge en ordinær uddannelse. Det kan for eksempel være mennesker med særlige behov, kognititive udfordringer, autismespektrumforstyrrelser, ADHD, angst, ordblindhed, udviklingshæmning og funktionsnedsættelser.

Vigtige erfaringer rift. implementeringen
De unge mennesker har virkelig fået et positivt løft i hverdagen med mere ansvar, og lærer fagligheden ved at pleje og vedligeholde grønne områder.

Kontaktpersoner
Nicky Peter Gulholm, Facility Manager BEC (mobil: 27136190) og Morten Guldberg Tofte Olsen, Projektleder Roskilde Kommune (mobil: 30786051).