Skip to main content

Kompetenceudvalg besøger Forskbyg for at drøfte FM-uddannelse

En branche har brug for uddannelse på alle niveauer, og det gælder selvfølgelig også FM. Desværre er der ikke undervisning i FM på de øverste uddannelsestrin på noget universitet i Danmark. Der findes hverken uddannelsestilbud til universitetsstuderende, der vil specialisere sig i FM, eller for praktikere, der vil bygge en masteruddannelse på deres erfaring og uddannelse. DFMs kompetenceudvalg arbejder derfor på at gøre universiteterne opmærksomme på både behovet og potentialet ved FM-uddannelse på kandidatniveau.

”Vi oplever faktisk stor lydhørhed og anerkendelse af behovet” siger Susanne Balslev Nielsen, forperson for kompetenceudvalget. Hun fortsætter: ”Men universiteterne gør det også klart for os, at det er svært at presse nye kurser ind i deres allerede pressede undervisningsprogrammer. Desuden er det problematisk, at vi ikke har et forskningsmiljø for FM i Danmark, fordi uddannelse på kandidat-niveau skal være forskningsbaseret”.

ForskByg er en nystiftet forening, der samler 14 danske institutioner, der driver forskning, udvikling og videregående uddannelse indenfor byggeri. Kompetenceudvalget har taget kontakt til foreningen og er blevet inviteret til at deltage i deres næste møde og orientere foreningens medlemmer om vores agenda om FM-uddannelse på kandidat- og masterniveau.

Forskbyg er rigtigt interessante at diskutere behovet om FM-uddannelse med, fordi de netop er gået sammen for at forene indsatser og dagsordner indenfor det byggede miljø. Så her får vi, med andre ord, en rigtig vigtig spiller i tale. Det er samtidig en spiller, der udenfor enhver tvivl ved, at driftsperioden i ethvert byggeri er afgørende for f.eks. bæredygtigheden. Dem vil vi rigtigt gerne hjælpe med at tænke FM endnu mere ind i både undervisning og forskning.

Du kan læse mere om Forskbyg her.

Kompetenceudvalget har blandt andet afholdt webinar for de danske universiteter, hvor de har fået gæster fra blandt Norges Tekniske Universitet, til at fortælle om deres succesfulde kandidat- og masteruddannelse i FM. Du kan læse mere om de norske FM uddannelsestilbud (som vi meget gerne så overført til dansk kontekst) her.

Du kan læse mere om kompetenceudvalget og se, hvem medlemmerne er, her.