Skip to main content

Case fra DR – Danmarks Radio

 

Tiltag
Indeklimastandard

Verdensmål
12 Ansvarligt forbrug og produktion

Fordele for organisationen
Spare ressourcer på drift og indeklimajusteringer, spare energi, kommunikation og signalværdi i at DR er miljøbevidste.

Case – Hvad gjorde vi
Flere steder i DR Byen kunne medarbejderne selv justere på lys, varme og komfortkøl. Men i stedet for at være et gode, viste det sig at være til frustration for medarbejderne, fordi der sjældent var enighed om temperaturen, og der blev derfor brugt unødig energi (køle og varme på samme tid). Hvis én bruger i den ene ende af et rum ønskede 21¡ (køl) mens man i den anden ende ønskede 24¡ (varme) var det ikke kun en driftsmæssig udfordring, men også til gene for medarbejderne da mødet imellem kulde og varme kan føles som træk. DR har derfor taget styringen over indeklimaet og lavet en indeklimastandard. Hensigten med standarden er at skabe en fælles forståelsesramme for indeklimaet i DR. Indeklimastandarden skal skabe en forståelse for de mulige og hensigtsmæssige driftsforhold omkring indeklimareguleringen (mere energieffektivt da fx. ventilation og køl nemmere kan reguleres). Indeklimastandarden er udarbejdet af DR Ejendomme & Service (ES) i samarbejde med andre interessenter i DR, såsom HR.

Vigtige erfaringer
Der er mange interessenter og mange følelser i indeklima. Medarbejdere oplever ikke indeklima ens. Fx vil nogle medarbejdere opleve 23 grader som køligt mens andre vil opleve samme temperatur varmt. HR skal med fra start.

Hvad overraskede
Kommunikationsopgaven var mere omfattende end forventet.

Kontaktperson
Pernille Toft, Ejendomme og service (TOFT@dr.dk), DR Ejendomme & Service.