Skip to main content

Case fra DR – Danmarks Radio

 

Tiltag
GTL-fuel til dieselmotorer og nødstrømsgeneratorer

Verdensmål
12 Ansvarligt forbrug og produktion

Fordele for organisationen
Reduktion af lokale emissioner af partikler, NOx, carbonhybrider og kulilte. Kommunikation og signalværdi i at DR er miljøbevidste.

Case – Hvad gjorde vi
DR havde udfordringer med lokale emissioner af gasser og partikler under drift af DR´s nødstrømsgeneratorer i DR Byen og DRs distrikter samt under optagelser ude i byen (filmbus og strømgenerator). Miljøvenlig Bio-Diesel, GTL Fuel er et alternativt brændstof til dieselmotorer, fremstillet af naturgas i stedet for råolie og kan reducere lokal udledning (af partikler, NOx, carbonhybrider og kulilte). Uafhængige undersøgelser af DR Byens nødstrømsgeneratorer viser, at den lokale emission er reduceret med 14 %. DR Ejendomme & Service udvider nu med Bio-Diesel til alle DR´s lokationer (både vores generatorer og biler) til gavn for DRs naboer og miljøet. Brændstoffet er næsten lugtfrit og har et højere cetantal end almindelig diesel, hvilket giver en forbedret forbrænding og medvirker yderligere til at reducere lokale udledninger. GTL-fuel opfylder kravene til kvaliteten af dieselolie og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer, traktorer og mobile ikke-vejgående maskiner samt bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport. Produktet opfylder også alle krav i dieselstandarden EN 590 med undtagelse af vægtfylde.

Vigtige erfaringer
Et hurtigt og nemt projekt der uden problemer kan implementeres fra dag 1. Biodiesel er ikke prismæssigt dyrere og det kræver ikke at man udskifter fx filtre eller andet. Der er tale om en plug’n play-løsning.

Hvad overraskede
Ingen overraskelser. DR har opnået en reduktion af den lokale emission, og partikelforureningen er reduceret med 14 %. Det anbefales selv at lave test på egne maskiner, da resultatet kan variere fra motor til motor.

Kontaktperson
Pernille Toft, Ejendomme og service (TOFT@dr.dk), DR Ejendomme & Service.