Skip to main content

Case fra DR – Danmarks Radio

 

Tiltag
Lad græsset gro

Verdensmål
15 Livet på land

Fordele for organisationen
Besparelse på drift og pleje af de grønne områder og øget biodiversitet og levesteder. Tiltaget er er til glæde for medarbejderne, som får mere naturkontakt og ser flere blomster, insekter og fugle.

Case – Hvad gjorde vi
Som et forsøg blev der udvalgt en række græsarealer på flere af DRs lokationer, hvor brugen tillader højere og mere ujævn eller forskelligartet vegetation. Vi lod græsset gro, dvs. i stedet for at klippe græsset fast, ca. 25 gange om året, høster vi nu kun 1 gang årligt. Udover høst i efteråret føres der løbende tilsyn med uønsket vegetation som tidsler og invasive arter. Behovet for rydning af uønsket vegetation vurderes løbende.

Vigtige erfaringer
Sikre at områderne egner sig til formålet både i forhold til brug og i forhold til om græsområdet overtages af uønsket vegetation. Der skal føres opsyn med vegetationen og evt. ryddes f.eks. tidsler.

Hvad overraskede
Ændringen i pleje blev mødt med stor opmærksomhed og begejstring fra medarbejdernes side. Nogle har efterspurgt slåede stier, så området kan bruges til nye oplevelser. Et enkelt område egnede sig ikke til kun at blive høstet en gang årligt, da invasive arter blev for svære at holde nede og græsserne dermed forsvandt.

Kontaktperson
Pernille Toft, Ejendomme og service (TOFT@dr.dk), DR Ejendomme & Service.