Skip to main content

Kompetence-Torsdag artikel om ejendomsstrategier og co-working

Co-working associeres normalt med faciliteter, der benyttes af freelancere og iværksættere. Der er imidlertid en tendens til at co-working faciliteter i stigende omfang også anvendes af større, etablerede virksomheder som en del af deres portefølje af lokaler og arbejdspladser. Et hollandsk studie har undersøgt en række cases, der viser forskellige måder, hvorpå virksomheder kan anvende co-working faciliteter til at skabe mere fleksibilitet i deres portefølje.

Til dagens møde vil der blive taget udgangspunkt i Per Anker Jensens artikel omkring ejendomsstrategier og co-working. Til hver Kompetence-Torsdag vil du som deltager få tilsendt en artikel omkring dagens emne, som mødet vil tage udgangspunkt i.

Vi har allerede offentliggjort artiklen, som du har mulighed for at læse her.

“Ejendomsstrategier har fået en mere central betydning igennem de seneste årtier i mange virksomheder og offentlige organisationer. I private virksomheder har finanskrisen startende i 2008 været medvirkende til at øge opmærksomheden på ejendomsstrategier, og den stigende anvendelse af aktivitetsbaserede arbejdspladser samt øget omfang af hjemmearbejde i forbindelse med Covid-19 pandemien har yderligere styrket behovet for at optimere ejendomsporteføljer og kontorer. For staten har etablering af eje-leje forhold og SEA-reformen i 2000 ført til en stærk centralisering af ejendomsfunktionerne, som nu helt overvejende varetages af Bygningsstyrelsen. For regionerne har overgangen fra amter i 2007 og den omfattende udvikling af hospitalsbygninger tillige medført et stærkt behov for udvikling af ejendomsstrategier, og for kommunerne har reformen i 2007 ligeledes ført til sammenlægning af mange kommuner og deraf følgende behov for at omdisponere og optimere ejendomsporteføljerne. “, Per Anker Jensen.

Se hvilke emner Kompetence-Torsdag berører her.