Skip to main content

Helle Lohmann Rasmussen udnævnes vicedirektør i DFM

DFM har de seneste år oplevet vækst og fremgang. Flere aktiviteter, flere medlemmer og et større sekretariat. For at styrke ledelsen i DFM og understøtte DFM’s fortsætte vækst, udnævnes Helle Lohmann Rasmussen til vicedirektør og indtræder i direktionen af DFM med ansvar for viden og udvikling.

Helle Lohmann Rasmussen, der har været ansat i DFM siden 1. december 2019, vil have ansvaret for at udvikle og eksekvere foreningens strategi for viden og udviklingsprojekter. Blandt Helles primære opgaver vil være at initiere og skabe økonomisk fundament for udviklingsprojekter i foreningen, samt sikre gennemførelsen af projekterne ved hjælp af interne og/eller eksterne kompetencer, ligesom Helles egen deltagelse i projekterne fortsat vil være en del af Helles arbejde.

Helle vil fungere som sparringspartner for direktør Laura Lindahl vedrørende både strategiske og driftsrelaterede beslutninger i foreningen og sekretariatet, herunder beslutninger om organisation og ledelse, samt beslutninger om foreningens drift.

”Jeg glæder mig meget over at blive en del af direktionen i DFM, og er selvfølgelig glad og stolt over, at indsatsen med udviklingsprojekter får en endnu mere central placering i DFM. Vi har oplevet en stor opbakning fra medlemmerne til de projekter, vi allerede er i gang med, og en stor interesse i den viden, som projekterne genererer til gavn for foreningens medlemmer og FM-branchen som helhed.” udtaler Helle Lohmann Rasmussen.

Laura Lindahl der har været direktør i DFM siden 1. september 2019 fortsætter som direktør og har fortsat det økonomiske og strategiske ansvar for foreningen, og har, som nu, personale- og ledelsesansvar for alle ansatte i sekretariatet. Laura har fortsat ansvaret for sekretariatets drift samt fordeling af personalets opgaver, ansvarsområder og ansættelsesforhold, både internt og eksternt.

”Jeg er meget glad for at Helle har takket ja til at indtræde i direktionen. Jeg er sikker på, det styrker DFM’s forsatte rejse mod at blive et egentligt videncenter indenfor FM, at Helle med sin stærke faglighed og store kendskab til branchen tager større del i de strategiske drøftelser” udtaler direktør Laura Lindahl.