Skip to main content

God facility management kræver god ledelse

Af Stine Harboe Petersen, Kommunikationskonsulent, KEA – Københavns Erhvervsakademi

“Indsigt og overblik er essentielt, når bygninger og arealer skal driftes bedst muligt. Derfor er det i krydsfeltet mellem praksis- og helhedsforståelse, at den gode FM-leder opererer og skal have sine spidskompetencer. Netop dette er i fokus på KEAs FM-lederuddannelse for taktisk-operationelle ledere.”

Når der bliver kortere og kortere tid til implementering af FM-tiltag, og jo mere opgaver bliver in- og outsourcet, jo større krav stilles der til FM-lederen. Den dynamiske virkelighed gør, at den taktisk-operationelle FM-leder skal kunne have overblik på den lange bane og samtidig kunne eksekvere på den korte. Det kræver, man har værktøjskassen fuld af gode og forskellige ledelsesmetoder, som kan hjælpe én til at navigere bedst muligt i hverdagen.

På KEA – Københavns Erhvervsakademi er netop ledelse af det tekniske område, herunder FM-ledelse, i fokus. KEAs relativt unge Facility Manager lederuddannelse er netop oprettet på baggrund af en konkret efterspørgsel på inspiration og metoder til at gøre den taktisk-operationelle FM-leders hverdag lettere. Derfor er det netop også praksis, der er i fokus på uddannelsen:

”Uddannelsen er designet til at være praksisnær. Undervisningens teorier og værktøjer kobles hele tiden til den virkelighed, man møder i Facility Management, fordi vi hele tiden inddrager deltagernes dagligdag. Det vil sige, at deltagerne kan anvende det, de lærer, 1:1 med det samme i deres hverdag,” fortæller underviser på FM-lederuddannelsen på KEA Lena Paustian.

Eneste FM-uddannelsesudbyder med akkrediteret kvalitetsstempel

KEA er den eneste akkrediterede uddannelsesinstitution, der udbyder en FM-lederuddannelse. At KEA er akkrediteret betyder, at KEA har et kvalitetsstempel fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet i at tilbyde veltilrettelagte og fagligt kvalificerede uddannelser, der imødekommer samfundets behov.

”Som akkrediteret uddannelsesinstitution har vi helt grundlæggende en kvalitetskultur på KEA, der sikrer, at vi tilbyder vores studerende uddannelser, som både pædagogisk og didaktisk er af høj kvalitet og efterfølgende kommer erhvervslivet til gavn,” fortæller Uddannelsesdirektør på KEA Eva Valcke.

At uddannelsesmiljøet og det faglige indhold er af høj kvalitet understøttes også af de studerende, der indtil videre har haft glæden af at følge et eller flere moduler på KEAs FM-lederuddannelse. Per Vestergaard, der er serviceleder i DSB, har indtil videre taget modulet ’Outsourcing af drift og serviceopgaver samt lovgrundlag’, og her er begejstringen stor:

”Det har været meget givende for mig i forhold til mit arbejde at tage et modul på KEA. Jeg har med det her modul helt konkret fået en rigtig god indsigt i, hvordan FM-kontrakter er opbygget, og hvem der er interessenter i dem,” fortæller Per.

Det understøttes af Nicolai Kaas, som er teknisk chef på Roskilde Universitet, som også har læst på uddannelsen:

”Det at møde andre og få vidensdeling er vigtigt. Jeg er blevet meget skarpere.”

Uddannelse samtidig med arbejdet eller på fuld tid

KEAs styrke inden for ledelse af især det tekniske område tæller ud over FM-ledelse også byggeledelse, energiledelse og installationsledelse med videre, og det er muligt at tage en teknisk lederuddannelse både som fuldtidsstudie eller samtidig med, man er i arbejde. Det skaber en god synergi at have et veluddannet undervisermiljø, som samtidig alle har en fod i praksis. På KEA har alle undervisere stærke undervisningskompetencer og dermed er gode til at lære fra sig, så alle kan være med. Det har Per Vestergaard selv oplevet på nærmeste hold:

”Vores underviser Lena var rigtig god til at trække konkrete eksempler op, som vi kunne bruge. Vi kunne tydeligt mærke Lenas erfaring, og vi skulle stå tidligt op, hvis vi skulle komme med en problematik hun ikke havde mødt før,” fortæller Per og kommer samtidig med et råd til andre, der, ligesom ham selv, ikke har været på skolebænken i flere år:

”Man skal ikke lade sig afskrække af at være sidst i 50’erne, hvis man vil tage en uddannelse på KEA. Selv hvis man føler, det virker uoverskueligt, så bliver det brudt ned i bidder, så det er overskueligt. Der er derfor ingen undskyldning for ikke at uddanne sig.”

FACILITY MANAGER UDDANNELSE

Næste holdstart i oktober

Outsourcing af drift og serviceopgaver samt lovgrundlag 24. oktober 2022 8 hele undervisningsdage plus eksamen
Registrering og tilstandsvurdering 24. oktober 2022 8 hele undervisningsdage plus eksamen
Ledelse af bæredygtighed 26. oktober 2022 4 hele undervisningsdage plus eksamen
Projektledelse 27. oktober 2022 8 hele undervisningsdage plus eksamen
Ledelse i praksis 27. oktober 2022 8 hele undervisningsdage plus eksamen
Service 28. oktober 2022 4 hele undervisningsdage plus eksamen
Læs mere