Årskonference

Program

Program for årskonferencen 2022

Få nye perspektiver på, hvordan FM kan og skal forandre sig de kommende år. Vi har udpeget tre drivere for forandring i FM som danner rammerne for dette års program og konference. Driverne er bæredygtighed, digitalisering og strategisk perspektiv i en ny tid.

Når du køber en billet til vores årskonference giver du os tilladelse til (se betingelser for køb), at tage billeder af dig under konferencen og efterfølgende bruge dem i foreningens regi.

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Torsdag d. 1. september

 

Få masser af inspiration og viden, når vi samles i den store sal om torsdagen til forskellige oplæg indtil frokost, hvor vi berører emnerne bæredygtighed, digitalisering og strategisk perspektiv i en ny tid.

Efter frokost vil flere af vores inspirerende medlemmer dele ud af deres erfaringer og komme med konkrete eksempler på med nye måder at gøre tingene på, når vi fordeler os i spor resten af årskonferencens første dag.

 

 

MORGEN

 

08.30 Ankomst
Registrering & let morgenmad

09.00 Åbning af årskonferencen
Flemming Wulff Hansen, bestyrelsesformand, DFM
Laura Lindahl, direktør, DFM

09.15 Præsentation af programmet
Laura Lindahl, direktør, DFM

09.30 Den vilde natur og FM
Morten DD Hansen, biolog og museumsinspektør, Naturhistorisk Museum Aarhus

Morten DD Hansen, der er biolog og museumsinspektør på Naturhistorisk Museum Aarhus, er begejstret for varieret natur og mere biodiversitet samt fortaler for, at vi gør ”det til et mål at have vildt bevokset områder”. Flere af foreningens medlemmer er med på ideen, men hvad betyder den mere konkret, og hvordan kan vi bruge det i relation til vores FM-opgaver. Det kan Morten DD Hansen hjælpe os med at forstå.

10.30 Pause
Besøg FM-minimesse

11.00 Ledelse i en digital verden
Kim Escherich, AI-Ethical Advisor

Hvad sker der med lederrollen i en verden af accelererende teknologisk transformation. Når organisationen får nye muligheder for at indsamle information om alle aspekter af medarbejdere, kunder og omgivelser og ændrer syn på ledelse, sociale sammenhænge, rekruttering og andre grundlæggende aspekter af den måde organisationen fungerer på. Og hvad med lederrollen når mellemlederen ultimativt kan erstattes med med en kunstig intelligens? Og er der noget som man kan kalde “digital ledelse”?  Foredraget er en provokation som udfordrer de gængse dogmer og positive opfattelser omkring teknologi som et ledelsesværktøj og søger at afdække, forklare og diskutere hvad der kan gå galt, når teknologien tager overhånd. Paradokset er nemlig, at jo mere digital den omgivende verden bliver, des større er behovet for at finde tilbage til dannelse, historie og et analogt fundament hvor vi fjerner “digital” fra ledelse.

11.30 Hvilke data skal vi indsamle for at re-onboarde os alle tilbage til kontoret?
Gitte Andersen, Group Workplace Industry Advisor, ISS

Hvilke data skal vi fremover indsamle og hvordan for at sikre en attraktiv arbejdsplads på kontoret for medarbejderne at komme tilbage til og hvordan omsætter vi data til en strategi, der sikrer at medarbejderne har lyst til at komme ind på den fysiske arbejdsplads igen. Corona har vendt op og ned på mange ting, en af de ting er måden vi arbejder på. Over de sidste to år har medarbejderne vænnet sig til at arbejde hjemme, så hvordan får vi vores medarbejdere tilbage på det fysiske kontor og hvilket kontormiljø vil vi gerne kunne tilbyde nuværende og fremtidige medarbejdere? Hvordan undgås at mandag og fredag er faste hjemmearbejdsdage, mens kontoret kun bruges tirsdag-torsdag? Ledelse er det første led i den strategi. Men hvilken rolle spillere lederne egentlig i de nye hybride måder at arbejde på? Har de fået ansvaret som kulturelle værter for at sikre et stærkt fagligt og socialt sammenhold? At kontoret bliver det sted hvor det virkelig er værd at møde op – sammen!

12.00 Frokost
Netværk og besøg FM-minimesse

 

EFTERMIDDAG

13.00 Projektsamfundet
Anders Fogh Jensen, filosof og forfatter

Projekter er alle vegne. I skolen, på arbejdet, i forvaltningen og i det, der engang hed privatlivet. Der er vanskeligt ikke at have projekter. Hvorfor er projektet så allestedsnærværende? Ifølge filosoffen Anders Fogh Jensen, forfatter til bøgerne Projektsamfundet og Projektmennesket, hænger det sammen med en forandring af samfundet og de menneskelige relationer, som inden for de sidste 40 år, har udviklet sig henimod, hvad han kalder et projektsamfund. Fogh Jensen vil vise, hvordan midlertidige engagementer, ad hoc-løsninger, forbindelser, receptioner, fleksible organisationer, fremkomsten af projektansættelser og singlernes indtræden på banen alt sammen hænger sammen med en transformation af hele den vestlige kultur. Det stiller nye krav til det enkelte menneske at leve i dette projektsamfund, hvor man tænker og forstår sig igennem midlertidige projekter, og hvor man hele tiden forventes at svare ’ja’ til alt. Det er noget andet, man skal kunne end førhen. Og det er andre farer der lurer og andre glæder og lidelser, der byder sig til.

13.45 DFM’s bæredygtighedspris
FN 17-udvalget indstiller nomineret til den nystiftet DFM bæredygtighedspris, som i år overrækkes af Per Anker Jensen, professor emeritus og æresmedlem i DFM.

14.00 Introduktion til spor
Laura Lindahl, direktør, DFM

14.05 Pause
Besøg FM-minimesse

Spor A


14.30 Medlemsoplæg om ‘Vores rejse om digitalisering af ejendomme’
Karsten Paluch Jensen, projekt ansvarlig, Bestseller

Bestseller er på en digitaliseringsrejse. På tre år har Bestseller implementeret et FM-system to gange og udviklingen har udfordret og forandringerne har krævet 110% fokus af hele organisationen. Hvordan har Bestseller kunne gå succesfuldt fra byggeri til drift, og hvordan bearbejdes forandringerne og arbejdslivet gennem digitaliseringsprocessen? Du vil blive klogere på Bestsellers sværeste og største udfordringer, hvor Bestseller er i dag og hvilke råd Bestseller kan give andre organisationer, som står overfor en digitaliseringsproces.

 

15.15 Pause
Besøg FM-minimesse

 

Spor C


15.30 Medlemsoplæg om ‘FM som en del af brandingstrategien’

Andreas Christian Høgh von der Heide, CO-founder, Les Deux

Les Deux har i deres nye HQ skabt omgivelser, som understøtter en bevidst virksomhedskultur, med en masse god energi rundt om selve brandet. Det er en kreativ virksomhed, så der skal være plads til noget adspredelse, så lokalerne rummer muligheder for udfoldelse, som man ikke normalt finder på kontoret bl.a. en basketballbane, meditationsområde, personlige trænere, musik og god kaffe. For Les Deux er dét den moderne arbejdsplads, som passer til et ungt brand med store ambitioner. De vil nemlig skabe et brand, som folk gerne vil være en del af, det afspejles klart i deres work place og det vil Andreas Christian Høgh von der Heide, CO-founder af Les Deux fortælle meget mere om i dette spor.

16.15 Tak for en forrygende første dag
Tid til check-in, omklædning til middag mm.

 

Spor B


14.30 Medlemsoplæg om ‘Rekrutteringsudfordringer i FM’
Johnny L. Madsen, Arbejdsmarkedschef, Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har udformet en strategisk tilgang til beskæftigelsesindsatsen, baseret på virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. I dette oplæg fra Johnny L. Madsen, får du eksempler på indsatser for forskellige målgrupper, med henblik på at skabe en målrettet vej tilbage til arbejdsmarkedet. Hør også om samarbejdet med virksomhederne omkring rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft, indsatser for sygemeldte eller potentielt sygemeldte medarbejdere og potentialer for etablering af job på særlige vilkår.

 

15.15 Pause
Besøg FM-minimesse

 

Spor D


15.30 Medlemsoplæg om ‘Halvering af madspild gennem partnerskab’
Karen Brosbøl Wulf, Erhvervschef og leder, Gladsaxe Kommune og Erhvervsby

I et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Gladsaxe Erhvervsby, start-up virksomheden FOODOP, DTU studerende og forskere har Gladsaxe Kommune og Erhvervsby udviklet og testet et nyt koncept til at reducere madspild. Konceptet er testet på fem forskellige madordninger, både offentlige og private. Konceptet består af elektroniske IoT mad-vægte, der samler detaljerede data om madspild, dashboards til formidling af data, en portal til menuplanlægning og videns-deling – og ’madspildskort’, som er et konkret værktøj til, hvordan man kan ændre vaner. Karen Brosbøl Wulf vil i dette spor fortælle meget mere om samarbejdet på tværs af fem forskellige aktører, hvordan konceptet fungerer og hvordan det har hjulpet forskellige organisationer til at halvere deres madspild.

Spor A

14.30 Medlemsoplæg om ‘Vores rejse om digitalisering af ejendomme’
Karsten Paluch Jensen, projekt ansvarlig, Bestseller

Bestseller er på en digitaliseringsrejse. På tre år har Bestseller implementeret et FM-system to gange og udviklingen har udfordret og forandringerne har krævet 110% fokus af hele organisationen. Hvordan har Bestseller kunne gå succesfuldt fra byggeri til drift, og hvordan bearbejdes forandringerne og arbejdslivet gennem digitaliseringsprocessen? Du vil blive klogere på Bestsellers sværeste og største udfordringer, hvor Bestseller er i dag og hvilke råd Bestseller kan give andre organisationer, som står overfor en digitaliseringsproces.

Spor B

14.30 Medlemsoplæg om ‘Rekrutteringsudfordringer i FM’
Johnny L. Madsen, Arbejdsmarkedschef, Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har udformet en strategisk tilgang til beskæftigelsesindsatsen, baseret på virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. I dette oplæg fra Johnny L. Madsen, får du eksempler på indsatser for forskellige målgrupper, med henblik på at skabe en målrettet vej tilbage til arbejdsmarkedet. Hør også om samarbejdet med virksomhederne omkring rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft, indsatser for sygemeldte eller potentielt sygemeldte medarbejdere og potentialer for etablering af job på særlige vilkår.

 

15.15 Pause
Besøg FM-minimesse

 

Spor C

15.30 Medlemsoplæg om ‘FM som en del af brandingstrategien’
Andreas Christian Høgh von der Heide, CO-founder, Les Deux

Les Deux har i deres nye HQ skabt omgivelser, som understøtter en bevidst virksomhedskultur, med en masse god energi rundt om selve brandet. Det er en kreativ virksomhed, så der skal være plads til noget adspredelse, så lokalerne rummer muligheder for udfoldelse, som man ikke normalt finder på kontoret bl.a. en basketballbane, meditationsområde, personlige trænere, musik og god kaffe. For Les Deux er dét den moderne arbejdsplads, som passer til et ungt brand med store ambitioner. De vil nemlig skabe et brand, som folk gerne vil være en del af, det afspejles klart i deres work place og det vil Andreas Christian Høgh von der Heide, CO-founder af Les Deux fortælle meget mere om i dette spor.

Spor D

15.30 Medlemsoplæg om ‘Halvering af madspild gennem partnerskab’
Karen Brosbøl Wulf, Erhvervschef og leder, Gladsaxe Kommune og Erhvervsby

I et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Gladsaxe Erhvervsby, start-up virksomheden FOODOP, DTU studerende og forskere har Gladsaxe Kommune og Erhvervsby udviklet og testet et nyt koncept til at reducere madspild. Konceptet er testet på fem forskellige madordninger, både offentlige og private. Konceptet består af elektroniske IoT mad-vægte, der samler detaljerede data om madspild, dashboards til formidling af data, en portal til menuplanlægning og videns-deling – og ’madspildskort’, som er et konkret værktøj til, hvordan man kan ændre vaner. Karen Brosbøl Wulf vil i dette spor fortælle meget mere om samarbejdet på tværs af fem forskellige aktører, hvordan konceptet fungerer og hvordan det har hjulpet forskellige organisationer til at halvere deres madspild.

 

AFTEN

 

17.15 Drinks
Drinks på terassen og netværk

18.15 Middag
Underholdning

24.00 Tak for i aften
Lounge og bar lukker

 

Fredag d. 2. september

 

Fredag står i ledelsens tegn, for uden de rigtige ledelsesværktøjer kommer vi hverken i mål med de forandringer som FM skal stå i spidsen for, eller bliver en værdifuld medspiller i f.eks. virksomhedens workplace strategi.

Vi skal både forbi ledelse i det store perspektiv, i et bæredygtighedsperspektiv og helt ned i betydningen af mikro-forandringer. Tempoet bliver højt, så spids ørene når vi lader ”people”-siden overtage scenen i den store sal.

Til frokost takker vi af for i år og ønsker alle en god og velfortjent weekend.

 

 

MORGEN

 

09.00 Velkommen til dag 2
Laura Lindahl, direktør, DFM

09.15 Verden har brug for gode Ledere
Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør, Lederne

Det fundament, som vi bygger vores liv, virksomheder og samfund på, er i evig bevægelse, og uanset om vi navigerer lokalt eller globalt, så er udfordringerne mange. Klima, sundhed, ligestilling og uddannelse er bare nogle af de problemstillinger, som kræver langsigtede og ansvarlige løsninger. Det kalder på gode ledere. Ledere, der kan se muligheder i udfordringerne, og finde løsninger, som skaber rammerne for bæredygtige fremskridt. For god ledelse gør en forskel. En forskel for mennesker, bundlinje og miljø – både det miljø vi arbejder i, og det vi trækker vejret i.

10.00 Pause
Besøg FM-minimesse

10.20 Introduktion til ledelse tre-på-stribe
Laura Lindahl, direktør, DFM

10.30 Ledelse tre-på-stribe
Signe Bruskin, Tim Struck og Stephen Holst

1. Signe Bruskin: Mikroforandringer
Vi oplever alle forandringer i vores arbejdsliv. Typisk har fokus været på de store strategiske forandringer, men kigger vi på trivslen og motivationen blandt medarbejdere, er det ofte de små forandringer, mikroforandringer, der påvirker mest. Det kan eksempelvis være krav om mere dokumentation, flytning til nyt kontor, ændringer i kaffeordningen eller nye kolleger. Nogle gange ser forandringerne små ud på papiret, men føles stadig store og radikale. Til dette års konference har vi inviteret Signe Bruskin til at komme og fortælle mere om mikroforandringer. Både om hvad mikroforandringer er, hvordan de påvirker vores trivsel og ikke mindst hvordan vi kan arbejde med dem i vores dagligdag. Signe har i mere end 10 år arbejdet med organisations- og lederudvikling og har desuden forsket i forandringer i en nordisk organisation. Baseret på forskningen har hun skrevet bogen Mikroforandringer – et medarbejderblik på organisationsforandringer, som danner baggrunden for foredraget.

2. Tim Struck: Den re-generative organisation
Skal virksomheder have succes i fremtiden så skal de ikke blot være bæredygtige. De skal arbejde mod at blive re-generative. Det betyder kort fortalt at de skal bidrage med mere værdi end de tager – til den enkelte medarbejder, til samfundet, verden og naturen. Få Tims bedste råd til, hvordan din organisation arbejder mod at blive klar til fremtiden.

3. Stephen Holst: Bæredygtige forandringer starter ved mennesket
Verden kalder på forandringer, der understøtter den afgørende bæredygtige dagsorden. Og de forandringer skal drives og bæres af mennesker. Men det er ikke altid let for mennesker at bære forandringer ud i verden. Og myten om at mennesker har modstand imod forandringer, bringer os ingen steder. Så for at skabe bæredygtige forandringer i verden, må vi forstå menneskets psykologi. Viden om hjernen, magt og vores sociale natur bliver vigtigt når vi skal understøtte bæredygtig forandring, hvor mennesker både trives og præsterer, og hvor vi rent faktisk lykkes med at skabe holdbare og vedvarende forandringer. Stephen vil med sit foredrag vise, hvor stærk den menneskelige psykologi er, og hvorfor vi ikke kommer til at lykkes med at skabe bæredygtige forandringer, hvis vi ikke tager højde for menneskets natur.

11.45 Tak for denne gang
Flemming Wulff Hansen, bestyrelsesformand, DFM
Laura Lindahl, direktør, DFM

12.00 Frokost to-go
Let frokost der kan tages med

 

Lokation

Tivoli Hotel & Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
1577 København