Skip to main content

Case fra DR – Danmarks Radio

 

Tiltag
Centrale skraldespande

Verdensmål
12 Ansvarligt forbrug og produktion
11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Fordele for organisationen
Bedre affaldssortering (bedre udsorteringsgrad), mindre plast/færre plastikposer, tidsbesparelse i renhold, bedre arbejdsmiljø i renhold. Fordelen ved de centrale skraldespande er først og fremmest, at man sparer tid, som kan bruges på anden rengøring. Derudover sparer vi alene i DR Byen mere end 250.000 skraldeposer om året. Det betyder også, at vores rengøringsassistenter skal bukke sig 500.000 færre gange – en klar forbedring af deres arbejdsforhold. Centrale affaldsspande påvirker den generelle affaldssortering positivt, forbi brugerne ‘tvinges til’ at forholde sig til det affald de står med i hånden.

Case – Hvad gjorde vi
For snart 2 år siden fjernede vi de ’private’ skraldespande (de der står lige ved siden af skrivebordet) De blev erstattet af centrale skraldespande placeret midt i rummet, typisk 1-2 per storrum. Dette blev suppleret af ’bakker’ til papiraffald, placeret i reoler tæt på skrivebordene. Vi ved erfaringsmæssigt, at størstedelen af affaldet i kontorområderne er papir.

Vigtige erfaringer
Det har krævet en del dialog og tilpasninger. Og hånden på hjertet, så var det ikke noget alle elskede fra dag ét. Vi startede med at gennemføre et forsøg i vores egen afdeling og mærkede at det var svært at vænne sig til (over 1 måned). Første bølge blev kommunikeret som en effektivisering og blev ret så køligt modtaget inkl. mange klager. I forbindelse med anden bølge lagde vi meget mere vægt på, at der var tale om et bæredygtighedstiltag, der ville nedbringe forbruget af plastik. I anden bølge skruede vi også væsentlig op for kommunikationen. Vi ved, at de ‘medarbejdernære’ ting rummer store følelser og derfor let kan tage meget tid. Vi sendte mail til chefer, lavede opslag på intranettet, info i alle tekøkkener. Vi arbejdede også meget tæt sammen med renhold, fx om hvor de centrale skraldespande skulle placeres. Det er vigtigt at alt er klar på en gang. Bakker til papir skal fx uddeles inden eller samme dag som de “individuelle” skraldespande fjernes og de centrale skraldespande sættes op.

Hvad overraskede
Det overraskede os, hvor langt folk vil gå for at beholde deres egen skraldespand. Nogle købte deres egen, andre tilbød selv at tømme, nogle gik så langt, at de indkøbte nye og låste dem fast til deres skrivebord med wires. Vi valgte en ret ‘hård’ implementering, da det ville være umuligt at holde styr på en masse særaftaler, ikke mindst for den enkelte rengøringsmedarbejder eller -vikar. MEN jo mere vi kommunikerede inden og op til, at vi fjernede skraldespandene, jo lettere gik det. Anden bølge skabte så godt som ingen klager (!) og ingen købte egne skraldespande e.l.

Kontaktperson
Pernille Toft, Ejendomme og service (TOFT@dr.dk), DR Ejendomme & Service.