Skip to main content

Året der gik

DFM adventsserie 2020
Kim Jacobsen, indehaver af K-Jacobsen A/S

Vi kan nok alle hurtigt blive enige om, at år 2020 har været et noget usædvanligt år. Et år hvor vi i den grad har skullet omstille os til at mødes virtuelt. Vi har skulle lære at håndtere forskellige typer af kanaler til videomøder såvel som at lære at kommunikere og debattere i større fælles virtuelle fora.

Både digitaliseringsudvalgets 12 medlemmer og de 31 medlemmer i netværket for FM-systemer var hurtige til at tage den nye virtuelle mødeform til sig. Deres positive tilgang medførte, at vi har kunne holde alle vores virtuelle møder med lige så stor værdi – debat og erfaringsudveksling – som når vi mødes fysisk.

Digitaliseringsudvalget har også formået at gennemføre de projekter (rettidigt), som var planlagt før Corona-tiden. Digitaliseringsudvalget har aktivt deltaget i kommenteringen af de nye ISO/EN-standarder for anvendelse af BIM (digitale bygningsmodeller) til drift og vedligeholdelser af bygninger. Vi fik også gennemført en spørgerundersøgelse om de digitale systemers indflydelse på de klima- og bæredygtighedsudfordringer, som vores virksomheders FM-organisationer skal håndtere.

Spørgeundersøgelsen blev gennemført i samarbejde med vores søsterorganisationer i henholdsvis Norge, Sverige og Holland. Undersøgelsen viser, at de 4 landes FM-organisationer har de samme klima- og bæredygtighedsudfordringer, men at udfordringerne prioriteres forskelligt landene i mellem – og at landene anvender forskellige digitale løsninger til at imødekomme udfordringerne. Undersøgelsen viser også, at vi kan lære meget af hinanden.

Dog er vi nok også nødsaget til at finde et fælles ”FM-klima-bæredygtighedssprog” , hvis vi i fællesskab skal håndtere de globale klima-og bæredygtighedsudfordringer, vi alle står overfor. I denne kontekst bliver vi alle nødt til at tænke internationalt og derfor opfordrer jeg foreningen til at viderefører og udvikle det gode internationale samarbejde, som digitaliseringsudvalget har skabt med de 3 søsterorganisationer gennem dette projekt.

Netværket for FM-systemer er et netværk, hvor medlemmerne jævnligt mødes og udveksler deres erfaringer med digitale it-systemer. De har ligeledes gennemført næsten alle årets møder virtuelt. På trods af rigtige mange deltagere på møderne, har netværket formået at skabe erfaringsudveksling og gode debatter. På årets sidste møde var temaet byggeprojekters aflevering af digitale data til FM organisationernes drift og vedligeholdelse. Medlemmers erfaringer med, at rådgivere og entreprenører ikke formår, at aflevere bygningsdata og driftsdata korrekt og rettidigt blev debatteret. Frustrationen var tydelig, og det hele resulterede i en fælles opfordring til, at foreningen igangsætter et standardiseringsarbejde, så vi som driftsherre kan stille entydige krav til byggeriets parter, når digitale data skal afleveres. En opfordring som jeg hermed videresender til både foreningen og til digitaliseringsudvalget i håb om, at denne udfordring tages op i det nye år.

Men uden sekretariatet har vi ikke kunne gennemføre alle disse aktiviteter. Og jeg synes, at vi har et rigtigt godt og velfungerende sekretariatet, der – på trods Corona-udfordringer – kun tænker på at støtte os i vores bestræbelse på at netværke og erfaringsudveksle.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i digitaliseringsudvalget, netværket for FM-systemer og sekretariatet for året der gik og for at bakke op, så vi fremstår som branche med et fælles fagområde. Og en stor tak til alle de mange medlemmer, jeg håber at der kommer mange flere i 2021 så vi sammen kan skabe et grundlag for vidensdeling og vækst i FM-branchen.

Det var året der gik. Glædelig jul og godt nytår.
Kim Jacobsen