Skip to main content

Case fra Københavns Kommune

 

Tiltag
Opgradering af styringsautomatik i mindre ejendomme

Verdensmål
11 Bæredygtige byer og 13 Klima indsats

Fordele for organisationen
Tiltaget understøtter delmålet i Københavns Kommunes klimaplan om at reducere energiforbruget i offentlige ejendomme med 40 % fra 2010 til 2025. Herudover reduceres driftsomkostninger til energi, samtidig med at teknisk personale får nye og bedre værktøjer til at driften varme- og ventilationsanlæg.

Case – Hvad gjorde vi
Ved udarbejdelsen af en automatik strategi i Københavns Ejendomme og Indkøb vurderedes det at fjernvarme- og ventilationsanlæg i alle ejendomme under 3.000 m2 skulle have ny og opgraderet styringsautomatik. Gennem en markedsundersøgelse blev det klart at det var muligt at få alle 350 mindre ejendomme ind på samme styringsportal og arbejdet blev igangsat i 2016 og var færdiggjort ultimo 2019. Renovering af styringsenheder og relevante komponenter medførte at KEID nu har central adgang til ca. 800 enheder og disse kan overvåges og supporteres online. Projektets økonomi var ca. 25 mio. kr. og den årlige besparelse anslås til ca. 9,3 mio. kr. årligt.

Vigtige erfaringer
Gennem arbejdet med denne case blev kendskabet til tilstanden af de kommunale varme- og ventilationsanlæg markant øget og andre opdateringstiltag som følge af denne viden kunne igangsættes. Herudover har den centrale adgang givet muligheder for en global tidsstyring hvor der kan sommerlukkes for varme og ventilation i eksempelvis størstedelen af kommunens børnehaver og daginstitutioner i sommerferieperioden.

Hvad overraskede
Andelen af fordele ved en central styringsplatform var overraskende. Det viste sig muligt at løse flere problemer fra skrivebordet ved for eksempel at genstarte pumper eller motorer. På et halvt år var det muligt at spare 120 serviceteknikerudkald ved at løse problemerne centralt fra. Herudover kan KEID nu eksperimenterer med fleksibelt varmeforbrug på grund af den centrale styring. Dette testes i vinteren 2021/2022.

Kontaktperson
Chef for Teknik, Københavns Ejendomme og Indkøb Anders C. Lyngtorp