Skip to main content

1. marts 2022, 09:00 - 16:00

Byg til drift

Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som investeringer både i forhold til den fremtidige forvaltning af bygningerne, men også som en vigtig del af en mere bæredygtig fremtid.

Info


Dato

1. marts 2022

Tid

09:00 - 16:00

Sted

Bryghuspladsen 8
1473 København K

Tilmelding

Tilmeld dig her

Pris

2.900-4.200 DKK ekskl. moms

Spørgsmål

Ved spørgsmål kontakt Karen W. Nielsen på 2964 4385 eller kwn@dfm-net.dk.

Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som investeringer både i forhold til den fremtidige forvaltning af bygningerne, men også som en vigtig del af en mere bæredygtig fremtid. På dette seminar får du inspiration til, hvordan du kan arbejde strategisk med at bygge til drift og indtænke den effektive anvendelse af byggeriet, helt fra start.

Hovedparten af det, som vi bygger, skal stå de næste 50-100 år, og det forpligter bygherrer – både som vigtige samfundsaktører og som ansvarlige forvaltere af bundne formuer i bygningsmassen.

Brugerperspektivet er stadig helt centralt, men med stigende krav om bæredygtighed på andre centrale parametre som klima-, miljø- og ressourcehensyn rykker i bogstavelig forstand driftsperspektivet frem i de fleste bygherrers prioriteringsliste. Det er ikke længere nok at tænke den økonomiske bundlinje ind i porteføljestrategien. Der skal også tænkes i organisering, kompetenceudvikling, fleksibilitet i arealanvendelsen, effektivisering af forbrug, håndtering af affald som ressource samt digitalisering.

Med dette seminar kommer vi rundt om flere af disse problemstillinger i selskab med erfarne fagfolk og porteføljeforvaltere, som netop ser driften eller facilities management som afgørende for, at bygningsmassen performer på alle væsentlige parametre.

Seminaret er udviklet i samarbejde med Bygherreforeningen og DFM medlemmer deltager til medlemspris.

TILMELDING HER  – du ledes over på bygherreforeningens hjemmeside. Bemærk, at det er betalingsarrangement og der er deltagervilkår og praktisk info på samme side.

Program

09:00-09:30 Ankomst, morgenkaffe og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

09:30-09:50 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

TEMA: STRATEGIER

09:50-10:20 Drift som bygherredisciplin
Bygninger bygges ikke længere bare til at holde, men til at fungere og skabe værdi i hele deres levetid. Men hvad skal der til for at sikre en bæredygtig bygningsdrift i hele byggeriets levetid? Hvilke parametre skal bygningen kunne performe på for at nå i mål, nu og på sigt? Karen Dilling sætter fokus på fremtidsperspektiverne for drift som bygherredisciplin.

Karen Dilling, ejendomschef, Hillerød Kommune & formand for KTC’s faggruppe for kommunale ejendomme

10:20-10:50 Guide til god porteføljestyring
Bygninger forventes i dag, i højere grad end tidligere, at kunne rumme mange forskellige aktiviteter og brugere og frem for alt at være fleksible. Både i forhold til den fysiske indretning og i forhold til den værdi, de skal skabe for brugerne, nu og på længere sigt. God porteføljestyring skal være på forkant og sikre, at de fysiske rammer kan, ikke bare rumme, men også “bevæge sig” med fremtidige tendenser og behov. Til støtte for porteføljeejere med den udfordring lancerer Bygherreforeningens Porteføljeudvalg i 2022 en ‘Guide til god porteføljestyring’. Mette Loiborg giver her indblik i guidens grundprincipper og succeskriterier for holistisk, effektfuld og værdiskabende porteføljestyring.

Mette Loiborg, strategisk spaceplanner, Allerum.dk & medlem af Bygherreforeningens Porteføljeudvalg

10:50-11:05 Formiddagskaffe og netværk

TEMA: OPTIMERING

11:05-11:35 Kollektiv driftsoptimering for milliarder – fra aftale til implementering
Med effektiviseringsaftalen (2016-2020) indgik BL, KL og regeringen aftale om at effektivisere den almene sektors drift med 1,5 mia. kr. Målet for den kollektive aftale blev mere end indfriet og frem mod 2026 løfter den almene sektor nu endnu en ambitiøs aftale, denne gang med ambitionen om at effektivisere for yderligere 1,8 mia. kr. Men hvor sætter man ind for at realisere så omfattende effektiviseringer? I dette casebaserede indlæg giver Uffe Andreasen et kig ind i, hvordan opgaven er blevet løftet i domea.dk og hvilke overvejelser, der er gået forud for den nuværende indsats frem mod 2026.

Uffe Andreasen, regionsdirektør, Øst, domea.dk

11:35-12:05 Implementering af nye driftssystemer
Hvordan udvælger, kvalificerer og implementerer man som porteføljeejer et nyt driftssystem, og hvilke overvejelser kan det være godt at gøre sig undervejs? Astrid Marie Hall giver indblik i processen omkring implementering af FM-systemer og opmærksomhedspunkterne før, under og efter ibrugtagningen

Astrid Marie Hall, chefkonsulent, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden

12:05-12:15 Opsamling på formiddagens program

12:15-13:15 Frokost

TEMA: SAMARBEJDET MELLEM BYGGERI OG DRIFT

13:15-13:45 Performancegaps i nye bygninger
Der er mange Facilities Management (FM) ’performance-parametre’ i et nybyggeri. Her bliver du introduceret for en typologi for de potentielle ’performance gaps’ som driftsorganisationen har interesse i at undgå i et nyt byggeri. Nogle er modstridende, andre er medstridende, men alle påvirker hinanden i en eller anden grad. Hvilken aktør i byggeriet sørger for balancen?
Helle Lohmann Rasmussen, viden- og udviklingschef, Dansk Facilities Management

13:45-14:00 Debat

14:00-14:30 At bygge til drift i samspil
At bygge og drifte bygninger kræver ofte forskellige fagligheder og kompetencer. At bygge til drift kræver derfor ledelse og samspil på tværs af organisationen, hvor alle involverede får nye indsigter. I dette indlæg får vi et indblik i, hvordan samspillet er blevet strømlinet i en almen bygherre- og driftsorganisation, og om hvilke barrierer og faldgruber, der skal og kan overvindes for at opnå konkrete effekter af samspillet.

Anja Kepinska Meleschko, afdelingschef, FSB

14:30-14:45 Eftermiddagspause og netværk

TEMA: DIGITALISERING

14:45-15:15 Styr på data – vejen til digital modenhed
Bygninger er komplekse og forskellige, og vi får større og større mængder af driftsdata at forholde os til. Disse data kan give os vigtig viden, både om den enkelte ejendom og på tværs af ejendomsporteføljen, og udgøre en vigtig beslutningsdriver i forhold til den fremtidige strategi og planlægning. Men det er ressourcekrævende at opbygge og vedligeholde data. Så hvor skal ejerskabet til data ligge, og hvordan prioriterer, behandler og omsætter vi de data, vi har til rådighed? I dette indlæg får du viden om, hvorfor det er vigtigt at have styr på sine data, hvilke udfordringer man skal være særlig opmærksom på samt anbefalinger til, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man arbejder med data som porteføljeejer.

Einar Krog, chefrådgiver, Niras A/S

15:15-15:45 Topledernes anbefalinger til digital transformation af byggeriet
I 2020 nedsatte Bygherreforeningen en taskforce for digitalisering af byggeriet, som havde til formål at sætte skub i udviklingen med konkrete anbefalinger til realiseringen af den digitale transformation. Det samarbejde mundede ud i rapporten ‘Taskforce for digitalisering af byggeriet’, som udkom i januar 2021. Not a box var blandt de virksomheder, der var repræsenteret i taskforcen. I dette indlæg giver Søren Sünksen indblik i, hvordan not a box arbejder på at implementere og forankre taskforcens anbefalinger i virksomheden og hvilke erfaringer, der er opnået undervejs.

Søren Sünksen, co-founder, not a box

15:45-16:00 Afsluttende refleksioner og opsamling

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen & Helle Lohmann Rasmussen, viden- og udviklingschef, Dansk Facilities Management

16:00 Tak for i dag

Målgruppe:
Programmet er særligt henvendt til dig, som er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre byggerier, renoveringer og transformationer, og som også ser det som din opgave at inddrage driftsperspektivet tidligt i processen og at kunne overdrage det færdige byggeri til driften.

Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding

Online tilmelding er ikke muligt til dette arrangement.